Disclaimer

Deze website - Club Roots - is alleen voor algemene gezondheidsinformatie. Deze website mag niet worden gebruikt als vervanging voor medisch advies, diagnose of behandeling van gezondheidsproblemen of problemen. Gebruikers van deze website mogen voor hun eigen gezondheidsproblemen niet vertrouwen op de informatie op deze website. Alle vragen over uw eigen gezondheid dienen te worden gericht aan uw eigen arts of andere zorgverlener.

Club Roots geeft geen enkele garantie of uitdrukkelijke of impliciete verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, vergelijkende of controversiƫle aard, of het nut van enige informatie op deze website of waarnaar wordt verwezen. Club Roots aanvaardt geen enkel risico voor uw gebruik van deze website of de hierin opgenomen informatie. Gezondheidsgerelateerde informatie verandert regelmatig en daarom kan de informatie op deze website verouderd, onvolledig of onjuist zijn. Uitspraken over producten zijn niet beoordeeld door de Food and Drug Administration. Het gebruik van deze website creƫert geen expliciete of impliciete relatie tussen arts en patiƫnt.

De auteur beroept zich in het bijzonder op het recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zonder voorbehoud. De geschreven informatie wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd onder de rechten die worden gegarandeerd door het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet en mag op geen enkele manier worden gebruikt als vervanging voor het advies van een arts of een andere bevoegde gezondheidswerker. De verklaringen in dit document zijn niet beoordeeld door de FDA. Met uitzondering van Minox 5%, zijn de hierin besproken producten niet bedoeld voor het diagnosticeren, genezen, voorkomen of behandelen van ziekten. Als u zwanger bent of medicijnen gebruikt, raadpleeg dan een arts voordat u supplementen of cosmetica inneemt.

U wordt hierbij geadviseerd om een arts of andere professionele zorgverlener te raadplegen voordat u beslissingen neemt, of acties onderneemt of geen acties uitvoert met betrekking tot een gezondheidsprobleem of -probleem dat u op enig moment heeft, nu of in de toekomst. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat noch Club Roots, noch enige andere partij aansprakelijk of anderszins verantwoordelijk is of zal zijn voor enige genomen beslissing of enige actie die wordt ondernomen of enige actie die niet wordt ondernomen als gevolg van uw gebruik van de informatie op deze website.