SERVICEVOORWAARDEN
Lees deze Servicevoorwaarden (samen met het privacybeleid van Club Roots, de "Servicevoorwaarden") volledig en zorgvuldig door voordat u www.clubroots.com (de "Site") en de services, functies, promoties, credits, inhoud, applicaties gebruikt of producten aangeboden door Club roots, Inc.en zijn filialen ("wij", "ons", "onze" of "Club-roots") (samen met de Site en de Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd), de "Services") in de Verenigde Staten en CanadaAls u de Services buiten de Verenigde Staten en Canada gebruikt, kan in plaats daarvan een locatiespecifieke reeks voorwaarden op u van toepassing zijn, dus controleer de toepasselijke landspecifieke websiteDeze Servicevoorwaarden bevatten de juridisch bindende voorwaarden voor uw gebruik van de Site en de Services en uw aankoop van de abonnementen en producten die via de Services worden verkocht.
AANVAARDING VAN SERVICEVOORWAARDEN
1Door u te registreren voor en / of de Services op welke manier dan ook te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, bezoeken, browsen of aankopen doen via de Site of onze mobiele applicatie (de "Applicatie"), gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden en alle andere bedrijfsregels, beleidslijnen en procedures die van tijd tot tijd op de Site of via de Services door ons kunnen worden gepubliceerd, die allemaal door verwijzing zijn opgenomen en die elk van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerktAls u deze Servicevoorwaarden niet accepteert, is het u niet toegestaan en mag u de Services niet openen of gebruiken of abonnementen of producten van ons kopen.
2Bepaalde Services zijn mogelijk onderworpen aan aanvullende voorwaarden die door ons van tijd tot tijd worden gespecificeerd; uw gebruik van dergelijke Services is onderworpen aan die aanvullende voorwaarden, die door deze verwijzing in deze Servicevoorwaarden zijn opgenomenALS JE JE AANMELDT VOOR EEN CLUB ROOTS-PLAN OF EEN ANDERE AUTOMATISCHE VERLENGING VAN DE ABONNEMENTSERVICE, LEES DAN HIERONDER DE “AUTOMATISCHE VERLENGING EN TERUGKERENDE FACTURERING VOOR PLANNEN EN ANDERE ABONNEMENTSERVICES”.
3Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Services, inclusief maar niet beperkt tot geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikersWe hebben een privacybeleid waarnaar u moet verwijzen om volledig te begrijpen hoe we uw informatie verzamelen en gebruikenHet Privacybeleid wordt hierbij door verwijzing opgenomen in deze Servicevoorwaarden.
4KENNISGEVING VAN ARBITRAGE EN AFWIJKING VAN KLASSEACTIE: BEHALVE VOOR BEPAALDE SOORTEN GESCHILLEN DIE WORDEN BESCHREVEN IN DE HIERONDER GESCHILLEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS ZULLEN WORDEN OPGELOST DOOR BINDING, INDIVIDUELE ARBITRAGE EN U HEEFT EEN RECHT OP INSCHRIJVING. OF KLASSEBREDE ARBITRAGE.
IN AANMERKING KOMEN
U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent, of als u jonger dan 18 jaar maar ten minste 13 jaar oud bent, dat u de Services gebruikt met toestemming van uw ouder of wettelijke voogd en dat u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd heeft gekregen om de Services te gebruikenAls u jonger bent dan 18 jaar en geen toestemming heeft gekregen van uw ouder of wettelijke voogd, mag u onder geen enkele omstandigheid of om welke reden dan ook de Services gebruikenWe kunnen, naar eigen goeddunken, weigeren om de Services aan een persoon of entiteit aan te bieden en onze toelatingscriteria op elk moment wijzigenU bent als enige verantwoordelijk ervoor te zorgen dat deze Servicevoorwaarden in overeenstemming zijn met alle wetten, regels en voorschriften die op u van toepassing zijn en het recht op toegang tot de Services wordt ingetrokken wanneer deze Servicevoorwaarden of het gebruik van de Services verboden is of voor zover , verkoop of levering van de Services in strijd is met enige toepasselijke wet, regel of regelgevingVerder worden de Services alleen aangeboden voor uw gebruik en niet voor gebruik of voordeel van een derde partij.
REGISTRATIE
Om u aan te melden voor de Services, moet u zich registreren voor een account bij de Services (een "Account")U moet nauwkeurige en volledige informatie verstrekken en uw accountgegevens up-to-date houdenU mag niet: (i) een naam van een andere persoon selecteren of gebruiken als gebruikersnaam met de bedoeling die persoon na te bootsen; (ii) gebruik als gebruikersnaam een naam die onderworpen is aan de rechten van een andere persoon dan u zonder de juiste toestemming; of (iii) gebruik als gebruikersnaam een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen isU bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op uw account en voor het veilig houden van uw accountwachtwoordU mag nooit het gebruikersaccount of de registratiegegevens van iemand anders zonder toestemming gebruiken voor de ServicesU moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke wijziging in uw geschiktheid om de Services te gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, wijzigingen of intrekking van licenties van overheidsinstanties), inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw AccountU mag nooit inloggegevens voor uw account publiceren, verspreiden of postenU heeft de mogelijkheid om uw account te verwijderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een verzoek aan een van onze medewerkers of gelieerde ondernemingen.
INHOUD
DEFINITIE
Voor de doeleinden van deze Servicevoorwaarden omvat de term "Inhoud", zonder beperking, informatie, gegevens, tekst, foto's, illustraties, video's, audioclips, illustraties, interfaces, producten, geschreven berichten en opmerkingen, software, scripts, afbeeldingen, interactieve functies en andere inhoud die is gegenereerd, verstrekt of anderszins toegankelijk is gemaakt op of via de ServicesHoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle inhoud in de services (behalve alle door gebruikers gegenereerde inhoud, indien van toepassing) correct is, is het niet de bedoeling om autoriteit of advies te geven waarop vertrouwen moet worden gesteldInformatie die via de Services beschikbaar wordt gesteld, is geen vervanging voor informatie van experts of professionals in het betreffende gebiedU erkent dat alle inhoud waartoe u toegang heeft tijdens het gebruik van de diensten op eigen risico is en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige schade of verlies voor u of een andere partij die daaruit voortvloeitWe kunnen niet garanderen dat inhoud die u op of via de Services opent, accuraat is of zal blijven.
MEDEDELINGEN EN BEPERKINGEN
De Services kunnen inhoud bevatten die specifiek door ons of onze partners is geleverd en dergelijke inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, patenten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wettenU houdt zich aan en handhaaft alle copyrightkennisgevingen, informatie en beperkingen in Inhoud die via de Services wordt geopendU mag geen inhoud verkopen, in licentie geven, verhuren of anderszins gebruiken of exploiteren voor commercieel gebruik of op enige manier die het recht van derden schendtGebruik, reproductie, wijziging, distributie of opslag van Inhoud voor enig ander doel dan het gebruik van de Services zoals beoogd door ons en deze Servicevoorwaarden is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.
Club roots, Stylized "R" en andere Club Roots handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met de Services zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Club roots (gezamenlijk "Club roots Marks")Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met de Services zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren (gezamenlijk "Markeringen van derden")De Club Roots-merken en merken van derden mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Club Roots of de toepasselijke handelsmerkhouder.
GEBRUIK LICENTIE
De inhoud, evenals het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, expressie, "look and feel" en opstelling van de Services, zijn eigendom van, worden beheerd door en zijn in licentie gegeven door Club Roots of haar licentiegevers, tenzij anders aangegevenOnder voorbehoud van deze Servicevoorwaarden verlenen we elke gebruiker van de Services een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om inhoud te gebruiken (dat wil zeggen om lokaal te downloaden en weer te geven) uitsluitend voor doeleinden van het gebruik van de Services.
BESCHIKBAARHEID VAN INHOUD
We kunnen niet garanderen dat enige inhoud beschikbaar zal worden gemaakt op de site of via de servicesWe behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om (i) inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen, bewerken of wijzigen, op elk moment, zonder kennisgeving aan u en om welke reden dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, na ontvangst) van claims of aantijgingen van derden of autoriteiten met betrekking tot dergelijke inhoud of als we ons zorgen maken dat u deze servicevoorwaarden mogelijk hebt geschonden), of zonder enige reden en (ii) inhoud verwijderen of blokkeren van de diensten.
SMS, MMS EN ANDERE TEKSTMESSAGING
Bij sommige van onze diensten kunt u mogelijk SMS-, MMS- of andere sms-berichten van ons ontvangen (elk een "SMS-bericht")Voor zover u er vrijwillig voor kiest om SMS-berichten van ons rechtstreeks naar uw mobiele telefoon te laten verzenden, gelden de volgende voorwaarden:
• Naast de vergoedingen waarvan u op de hoogte wordt gebracht, kunnen de standaard bericht- en datasnelheden van uw mobiele provider van toepassing zijn op onze bevestiging van SMS-berichten en alle daaropvolgende correspondentie met SMS-berichten volgens uw individuele tariefplan dat door uw draadloze provider is verstrektRaadpleeg het prijsplan van uw mobiele serviceprovider om de kosten te bepalen voor het bladeren door gegevens en het verzenden en ontvangen van sms-berichtenIn geen geval zijn wij verantwoordelijk voor sms-berichten of draadloze kosten die door u of door een persoon die toegang heeft tot uw draadloze apparaat of telefoonnummer, zijn gemaakt.Als uw provider geen sms-waarschuwingen toestaat, ontvangt u mogelijk de sms-berichten niet van onsU kunt zich afmelden voor het ontvangen van verdere SMS-berichten van ons door "STOP" te antwoorden op elk SMS-bericht dat u van ons ontvangt.
• Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen bij de ontvangst van SMS-berichten, aangezien de levering afhankelijk is van effectieve verzending door uw netwerkoperatorSMS-diensten worden geleverd "AS IS"Gegevens die van u zijn verkregen in verband met SMS-services, kunnen uw mobiele telefoonnummer, de naam van uw provider en de datum, tijd en inhoud van uw berichten omvattenWe kunnen deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen en om de door u gevraagde services te leveren.
• Door ons uw draadloze telefoonnummer te verstrekken, bevestigt u dat u wilt dat wij u informatie sturen waarvan wij denken dat die voor u interessant kan zijn, naar een dergelijk telefoonnummer, waaronder mogelijk het gebruik van geautomatiseerde kiestechnologie om u tekstberichten te sturen op het draadloze nummer jij zorgde voor.
• Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we telefoonnummers gebruiken.
GEBRUIKERSINHOUD
Alle inhoud die door gebruikers aan ons of aan de services wordt geleverd of anderszins wordt toegevoegd, geüpload, gedistribueerd of gepost op de services, openbaar of privé verzonden, inclusief maar niet beperkt tot productrecensies, antwoorden op enquêtes en opmerkingen ("gebruikersinhoud") ), is de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die dergelijke Gebruikersinhoud heeft gemaaktGebruikersinhoud omvat ook inhoud die door gebruikers wordt geleverd via services van derden, zoals een social media-account van een gebruiker (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, enz.) Als dergelijke inhoud vermeldt, tags bevat of anderszins interactie heeft met Club-roots, de Services of een van onze producten of dienstenU verklaart dat alle door u ingezonden gebruikersinhoud accuraat, volledig, up-to-date en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften isGebruikersinhoud die u indient, mag niet: (i) inhoud bevatten die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, gegevensbescherming of privacyrechten van een individu; (ii) lasterlijk of bedreigend zijn; (iii) zich voordoen als een persoon of entiteit; (iv) ongeautoriseerde advertenties bevatten; of (v) virussen en / of andere code met besmettelijke of destructieve elementen verzenden of verspreidenWe geven geen verklaringen, garanties of garanties met betrekking tot Gebruikersinhoud waartoe u toegang krijgt op of via de Services.
Door gebruikersinhoud via de Services in te dienen, verleent u ons hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, sublicentieerbare licentie (via meerdere niveaus), volledig betaalde, royaltyvrije licentie en het recht om te gebruiken, kopiëren, verzenden, distribueren, openbaar uitvoeren en weergeven (via alle media die nu bekend zijn of hierna zijn gemaakt), bewerken, wijzigen en afgeleide werken maken van uw gebruikersinhoud (inclusief, zonder beperking, uw naam en gelijkenis, foto's en getuigenissen) voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder vergoeding aan uU doet en verleent hierbij ook elke gebruiker van de Site en / of de Services een niet-exclusieve, permanente licentie om toegang te krijgen tot uw Gebruikersinhoud via de Site en / of de Services, en om deze te gebruiken, bewerken, wijzigen, reproduceren, verspreiden, afgeleide werken van dergelijke Gebruikersinhoud voorbereiden, weergeven en uitvoeren, ook na beëindiging van uw Account of de ServicesBovendien doet u afstand van zogenaamde "morele rechten" of rechten op privacy of publiciteit in uw GebruikersinhoudVoor alle duidelijkheid, de voorgaande licentie verleent ons en onze gebruikers heeft geen invloed op uw andere eigendoms- of licentierechten in uw Gebruikersinhoud, inclusief het recht om aanvullende licenties te verlenen aan uw Gebruikersinhoud, tenzij schriftelijk anders overeengekomenU verklaart en garandeert dat u alle rechten heeft om dergelijke licenties aan ons te verlenen zonder inbreuk of schending van rechten van derden, inclusief, zonder beperking, privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken, contractrechten of enig ander intellectueel eigendom of eigendom rechten.
Alle feedback, recensies, opmerkingen, suggesties of aanbevelingen voor aanpassingen, verbeteringen of veranderingen aan de Services die u aan ons levert ("Feedback") zijn uitsluitend eigendom van ons (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten daarin en daarop)U wijst hierbij onherroepelijk aan ons toe en stemt ermee in om al uw rechten, titels en belangen in en aan alle Feedback onherroepelijk aan ons toe te wijzen, inclusief, maar niet beperkt tot, alle wereldwijde octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen, morele en andere eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten daarinOp ons verzoek en op eigen kosten, zult u documenten uitvoeren en verdere handelingen ondernemen die we redelijkerwijs kunnen vragen om ons te helpen bij het verwerven, perfectioneren en behouden van onze intellectuele eigendomsrechten en andere wettelijke bescherming voor de Feedback.
GEDRAGSREGELS
1Als gebruiksvoorwaarde gaat u ermee akkoord de Services niet te gebruiken voor enig doel dat door deze Servicevoorwaarden is verbodenU bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met de Services.
2U mag niet: (i) enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze (of onze externe leveranciers) infrastructuur oplegt of kan opleggen (zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald); (ii) de goede werking van de Services of activiteiten op de Services verstoren of proberen te verstoren; (iii) maatregelen die we gebruiken om de toegang tot de Services (of andere accounts, computersystemen of netwerken die op de Services zijn aangesloten) te voorkomen of te omzeilen of proberen te omzeilen of te omzeilen; (iv) elke vorm van autoresponder of "spam" op de Services uitvoeren; (v) handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of andere processen gebruiken om een pagina van de Site te "crawlen" of te "spinnen"; (vi) Content van de Services oogsten of schrapen; (vii) informatie verspreiden waarvan u weet dat deze vals, misleidend, onwaar, onrechtmatig of onnauwkeurig is; (viii) het uploaden van softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's die zijn ontworpen of bedoeld zijn om de goede werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen, beperken of verstoren of om onbevoegde toegang tot elk systeem, gegevens, wachtwoord of andere informatie van ons of van een derde partij; of (ix) anderszins actie ondernemen in strijd met onze richtlijnen en ons beleid.
3U mag (direct of indirect): (i) geen broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van enig deel van de Services ontcijferen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of anderszins proberen af te leiden (inclusief, maar niet beperkt tot, enige toepassing), behalve voor zover beperkt de toepasselijke wetgeving een dergelijke beperking specifiek verbiedt; (ii) afgeleide werken van enig deel van de Services wijzigen, vertalen of anderszins creëren; of (iii) de rechten die u hieronder ontvangt kopiëren, verhuren, leasen, verspreiden of anderszins overdragenU dient zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving.
4We behouden ons ook het recht voor om informatie of inhoud te openen, te lezen, te bewaren en openbaar te maken als we redelijkerwijs van mening zijn dat dit nodig is om: (i) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken; (ii) deze Servicevoorwaarden afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot het onderzoeken van mogelijke schendingen hiervan; (iii) fraude, beveiliging of technische problemen opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken; (iv) reageren op verzoeken om gebruikersondersteuning; of (v) om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers en het publiek te beschermen.
5Alle bestellingen van onze producten mogen alleen voor persoonlijk gebruik zijnDoor onze producten te kopen, gaat u ermee akkoord dergelijke producten niet door te verkopen of te distribueren voor commerciële doeleindenAls we redenen hebben om aan te nemen dat uw bestelling niet voor persoonlijk gebruik is, behouden we ons het recht voor om elke bestelling die u plaatst te weigeren of te annuleren.
DIENSTEN VAN DERDEN
De Services kunnen u toestaan om te linken naar andere websites, services of bronnen op internet, en andere websites, services of bronnen kunnen links bevatten naar de ServicesWanneer u toegang krijgt tot bronnen van derden op internet, doet u dit op eigen risicoDeze andere bronnen staan niet onder onze controle en u erkent dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud, functies, nauwkeurigheid, wettigheid, geschiktheid of enig ander aspect van dergelijke websites of bronnenHet opnemen van een dergelijke link impliceert niet onze goedkeuring of enige associatie tussen ons en hun operatorsU erkent verder en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke website of bron.
APP WINKEL
U erkent en gaat ermee akkoord dat de beschikbaarheid van de applicatie afhankelijk is van de websites van derden waarvan u de applicatie downloadt, bijv. De App Store van Apple of de Android-app-markt van Google (elk een "App Store")Elke App Store kan zijn eigen algemene voorwaarden hebben waarmee u akkoord moet gaan voordat u mobiele applicaties van een dergelijke winkel downloadt, waaronder Apple, IncApparaat- en toepassingsvoorwaarden voor de Apple App Store zoals hieronder uiteengezetU stemt ermee in om te voldoen aan, en uw licentie voor het gebruik van de Applicatie is afhankelijk van uw naleving van dergelijke App Store-voorwaardenVoor zover dergelijke andere voorwaarden van een dergelijke App Store minder beperkend zijn dan of anderszins in strijd zijn met de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden, zijn de meer beperkende of tegenstrijdige voorwaarden in deze Servicevoorwaarden van toepassing.
APPELAPPARAAT EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Als u toegang krijgt tot de Services via een applicatie op een apparaat van Apple, Inc.("Apple") of een applicatie verkregen via de Apple App Store, is het volgende van toepassing:
1Zowel u als Club Roots erkennen dat deze Servicevoorwaarden alleen tussen u en Club Roots zijn gesloten, en niet met Apple, en dat Apple niet verantwoordelijk is voor, niet instemt met en niet betrokken is bij de toepassing;
2De applicatie wordt aan u in licentie gegeven op een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis, uitsluitend voor gebruik in verband met de Services voor uw privé, persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onderhevig aan alle voorwaarden en voorwaarden van deze Servicevoorwaarden zoals deze van toepassing zijn op de Services;
3U gebruikt de applicatie alleen in combinatie met een Apple-apparaat dat u bezit of beheert;
4U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de applicatie;
5In het geval dat de toepassing niet voldoet aan de toepasselijke garantie, inclusief de wettelijke verplichtingen, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen; na kennisgeving is de enige garantieverplichting van Apple jegens u het terugbetalen van de aankoopprijs, indien van toepassing, van de applicatie;
6U erkent en gaat ermee akkoord dat Club Roots, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het afhandelen van eventuele claims die u of een derde partij heeft met betrekking tot de applicatie;
7U erkent en gaat ermee akkoord dat, in het geval van een claim van een derde partij dat de applicatie of uw bezit en gebruik van de applicatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij, Club Roots, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging en de schikking en kwijting van een dergelijke inbreukclaim;
8U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een VS.regeringsembargo of dat is aangewezen door de VS.regering als een "terroristisch ondersteunend" land, en dat u in geen enkele VS wordt vermeldoverheidslijst van verboden of beperkte partijen;
9Zowel u als Club Roots erkennen en stemmen ermee in dat u bij uw gebruik van de applicatie alle toepasselijke voorwaarden van derden zult naleven die van invloed kunnen zijn op of worden beïnvloed door dergelijk gebruik; en
10Zowel u als Club Roots erkennen en stemmen ermee in dat Apple en de dochterondernemingen van Apple derde begunstigden zijn van deze Servicevoorwaarden en dat Apple, nadat u deze Servicevoorwaarden accepteert, het recht heeft (en wordt geacht het recht te hebben geaccepteerd) om deze Servicevoorwaarden tegen u als derde begunstigde af te dwingen.
IN-APP AANKOPEN
Via de applicaties kunt u bepaalde goederen of services kopen ("In App Purchase") die zijn ontworpen om de prestaties van de Services ("Goederen") te verbeterenWanneer u goederen koopt, doet u dit via de Apple iTunes-service en gaat u akkoord met de algemene voorwaardenWij zijn geen partij bij een in-app-aankoop.
BESTELLEN, LEVEREN, BETALEN EN FACTUREREN
BETAALDE DIENSTEN EN VERKOOPVOORWAARDEN
Bepaalde van onze Services, inclusief de aankoop van producten of abonnementen (zoals abonnementen) die door ons worden aangeboden, zijn mogelijk onderhevig aan betalingen nu of in de toekomst (de "Betaalde Services"), wat in bepaalde gevallen kan bestaan uit terugkerende, automatisch verlengde betalingsverplichtingen (zoals verder beschreven in het gedeelte "AUTOMATISCHE VERLENGINGEN EN TERUGKERENDE FACTURERING VOOR PLANNEN EN ANDERE ABONNEMENTSDIENSTEN" hieronder)Raadpleeg onze Help / FAQ voor een beschrijving van de huidige betaalde services, onze verzendvoorwaarden en annulerings- en terugbetalingsbeleidHoud er rekening mee dat alle betalingsvoorwaarden die aan u worden gepresenteerd tijdens het gebruik van of het aanmelden voor een betaalde service, worden beschouwd als onderdeel van deze servicevoorwaarden.
U kunt op elk moment een bestelling plaatsen voor betaalde services (afhankelijk van geplande of ongeplande downtime)U kunt eventuele invoerfouten in uw bestelling controleren en corrigeren tot het moment waarop u uw bestelling bij ons indient door op de knop "Aankoop verzenden" te klikken op de afrekenpaginaEen bestelling die door u is ingediend, vormt een juridisch bindend aanbod dat u aan ons hebt gedaan om de betaalde diensten te kopen die in die bestelling zijn gespecificeerd, met inachtneming van deze Servicevoorwaarden, tegen de prijs en onder de voorwaarden die worden vermeld wanneer u zich aanmeldt of uw bestelling plaatstAlle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door onsUw bestelling wordt pas als geaccepteerd beschouwd nadat we de aankoopprijs van uw bestelling hebben ontvangenWe kunnen een bevestiging van onze ontvangst van uw bestelling sturen naar het e-mailadres dat u opgeeft, nadat uw betaling voor de bestelling is verwerkt, zodat u de informatie voor uw administratie kunt afdrukkenTenzij anders vermeld op het moment dat u uw bestelling plaatst, gaan de titel en het risico van verlies over op u bij levering op het verzendadres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling, mits volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot het product / de producten, inclusief eventuele bezorgkosten, is ontvangen.
Onze producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot onze betaalde diensten, zijn voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mogen na levering niet worden doorverkocht, herverdeeld, geëxporteerd of gebruikt voor enig ander commercieel doelDe rechten die u onder deze Servicevoorwaarden heeft, zijn persoonlijk voor u en zijn niet overdraagbaar.
Houd er rekening mee dat we geen restituties, uitwisselingen of klantenservice kunnen bieden voor producten die zijn verkregen van een niet-geautoriseerde wederverkoper, inclusief maar niet beperkt tot verkopers op Amazon, eBay of vergelijkbare online marktplaatsen.
FACTURERING
We gebruiken een externe betalingsverwerker, Stripe, (de "Betalingsverwerker") om u in rekening te brengen via een betaalrekening die is gekoppeld aan uw Account op de Services (uw "Factureringsaccount") voor de Betaalde ServicesDe verwerking van betalingen is naast deze Servicevoorwaarden onderhevig aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de BetalingsverwerkerMeer informatie is beschikbaar in ons privacybeleidWij zijn niet verantwoordelijk voor fouten van de betalingsverwerkerDoor ervoor te kiezen om Betaalde Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord ons via de Betalingsverwerker alle kosten te betalen tegen de prijzen die dan van kracht zijn voor elk gebruik van dergelijke Betaalde Services in overeenstemming met de toepasselijke betalingsvoorwaarden en geeft u ons toestemming, via de Betalingsverwerker, om de door u gekozen betalingsprovider in rekening te brengen (uw "Betaalmethode")U stemt ermee in om betalingen te doen met die geselecteerde betalingsmethodeWe behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen die de betalingsverwerker maakt te corrigeren, zelfs als deze al betaling heeft aangevraagd of ontvangen.
BETALINGSWIJZE
De voorwaarden van uw betaling zijn gebaseerd op uw betalingsmethode en kunnen worden bepaald door overeenkomsten tussen u en de financiële instelling, creditcardmaatschappij of andere aanbieder van de door u gekozen betalingsmethodeAls wij, via de betalingsverwerker, geen betaling van u ontvangen, gaat u ermee akkoord alle op uw factureringsrekening verschuldigde bedragen op verzoek te betalen.
BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR CONSUMENTEN:
Automatische verlenging en terugkerende facturering voor plannen en andere abonnementsdiensten
Sommige betaalde diensten, zoals de aankoop van automatisch vervangende shampoos of andere producten in een plan, kunnen bestaan uit een eerste periode waarvoor een eenmalige vergoeding of een proefaanbieding geldt (zoals hieronder gedefinieerd), gevolgd door terugkerende periodieke kosten zoals overeengekomen met u wanneer u zich aanmeldt voor dergelijke automatisch vervangende producten ("Abonnementsdiensten")Met de Abonnementsdiensten kunt u aangeven hoe regelmatig u automatisch vervangende producten wilt bestellenTenzij u zich afmeldt voor een Abonnementsdienst, die kan worden gedaan via de hieronder beschreven methoden, worden de Abonnementsdiensten waarvoor u zich hebt aangemeld automatisch verlengd voor opeenvolgende verlengingsperioden met dezelfde duur als de abonnementsperiode die u oorspronkelijk hebt geselecteerd, op de dan het huidige niet-promotietariefMeer informatie over abonnementsdiensten vindt u op onze Help / FAQ-paginaDoor een Abonnementsdienst te kiezen, erkent u dat een dergelijke Abonnementsdienst een initiële en terugkerende betalingsfunctie heeft en aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle terugkerende kosten vóór de ingangsdatum van de annulering van een dergelijke AbonnementsdienstAlle terugkerende betalingen met betrekking tot Abonnementsdiensten worden volledig verdiend na betaling.
Om uw abonnementsservices op elk moment te wijzigen of te annuleren, gaat u naar uw account, belt u ons op 415-961-0400 of mailt u ons op help@clubroots.comAls u een Abonnementsdienst beëindigt, wordt uw abonnement niet verlengd nadat uw dan geldende abonnementsperiode is verlopen.
WIJ KUNNEN PERIODIEKE KOSTEN INZENDEN (EG, MAANDELIJKS) ZONDER VERDERE AUTORISATIE VAN U, TOTDAT U VOORAFGAANDE KENNISGEVING (ONTVANGST WAARVAN DOOR ONS BEVESTIGD IS) DAT U DEZE VERGUNNING HEEFT BEËINDIGD OF UW BETALINGSMETHODE WIJZIGTDERGELIJKE KENNISGEVING ZAL GEEN INVLOED HEBBEN OP DE INGEZONDEN KOSTEN VOORDAT WE REDELIJK KUNNEN HANDELENOM UW VERGUNNING TE BEËINDIGEN, OF OM UW BETALINGSMETHODE OF ABONNEMENTSERVICE TE WIJZIGEN, GA NAAR UW ACCOUNT, OF CONTACTEER ONS OP HET E-MAILADRES OF HET GRATIS NUMMER.
HUIDIGE INFORMATIE VEREIST
U moet actuele, volledige en nauwkeurige informatie verstrekken voor uw factureringsaccountU moet alle informatie onmiddellijk bijwerken om uw factureringsaccount actueel, volledig en nauwkeurig te houden (zoals een wijziging in het factuuradres, creditcardnummer of vervaldatum van de creditcard) en u moet ons of onze betalingsverwerker onmiddellijk op de hoogte stellen als uw betalingsmethode is geannuleerd (bijvoorbeeld voor verlies of diefstal) of als u zich bewust wordt van een mogelijke inbreuk op de beveiliging, zoals ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoordWijzigingen in dergelijke informatie kunnen in uw account worden aangebrachtINDIEN U GEEN ENKELE VAN DE VOORGAANDE INFORMATIE VERSTREKT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WE U DOORGAAN MET HET OPLADEN VAN U VOOR ENIG GEBRUIK VAN BETAALDE DIENSTEN ONDER UW FACTURERINGSACCOUNT, TENZIJ U UW BETAALDE DIENSTEN HEEFT BEËINDIGD, ZOALS HIERBOVEN IS VASTGESTELD.
GEWIJZIGD BEDRAG
Als het bedrag dat in rekening moet worden gebracht op uw factureringsaccount, afwijkt van het bedrag dat u heeft geautoriseerd (anders dan vanwege het opleggen of wijzigen van het bedrag aan staatsbelastingen), heeft u het recht om informatie te ontvangen over het bedrag in rekening worden gebracht en de datum van de afschrijving vóór de geplande transactiedatumAls u na ontvangst van een dergelijke kennisgeving de aankoop niet wilt voortzetten, kunt u op elk moment annuleren vóór de geplande transactiedatumElke overeenkomst die u met uw betalingsprovider heeft, is van toepassing op uw gebruik van uw BetaalmethodeU gaat ermee akkoord dat we gemaakte kosten kunnen accumuleren en deze tijdens of aan het einde van elke factureringscyclus als een of meer samengevoegde kosten kunnen indienen.
BEVESTIGING VAN DE VERGUNNING
Uw niet-beëindiging of voortgezet gebruik van een betaalde service (inclusief, maar niet beperkt tot, abonnementsdiensten) bevestigt opnieuw dat we bevoegd zijn om uw betalingsmethode voor die betaalde service in rekening te brengenWe kunnen deze kosten voor betaling indienen en u bent verantwoordelijk voor dergelijke kostenDit doet geen afbreuk aan ons recht om rechtstreeks betaling van u te vragenMogelijk zijn uw kosten vooraf, achteraf, per gebruik of zoals anderszins beschreven verschuldigd toen u in eerste instantie ervoor koos om de Betaalde Service te gebruiken.
GRATIS PROEFVERSIES EN ANDERE PROMOTIES
Elke gratis proefperiode of andere promotie die toegang biedt tot een betaalde service (een 'proefaanbieding') moet worden gebruikt binnen de aangegeven tijd van de proefaanbiedingU moet beschikken over een geldige betalingsmethode om een proefaanbieding te kunnen doenU moet vóór het einde van de proefaanbiedingsperiode stoppen met het gebruik van een betaalde service om te voorkomen dat u voor die betaalde service in rekening wordt gebrachtAls u annuleert vóór het einde van de proefaanbiedingsperiode en per ongeluk in rekening wordt gebracht voor een betaalde service, neem dan contact met ons op via help@clubroots.comProefaanbiedingen zijn eenmalig voor nieuwe klanten en zijn beperkt tot één per huishoudenEr kunnen aanvullende voorwaarden en beperkingen van toepassing zijn en deze worden uitgebreider uitgelegd op het moment dat u zich aanmeldt voor de proefaanbiedingDergelijke aanvullende voorwaarden en beperkingen worden beschouwd als onderdeel van deze Servicevoorwaarden.
BEËINDIGING
We kunnen uw toegang tot alle of een deel van de Services op elk moment beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang, wat kan leiden tot het verlies en de vernietiging van alle informatie die aan uw Account is gekoppeldAls u uw account wilt beëindigen, kunt u dit doen door de instructies op de site of via de services te volgenAlle hieronder betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerdAlle bepalingen van deze Servicevoorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht moeten blijven, blijven van kracht na beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantiebepalingen, vrijwaringbepalingen en aansprakelijkheidsbeperkingen.
CADEAUBONNEN
Club Roots-cadeaubonnen ("Gift Cards") worden uitgegeven door Club Roots en kunnen in de Verenigde Staten worden gebruikt om online te betalen voor Club Root-merchandise op www.clubroots.comU moet een bestaand account aanmaken of hebben om een cadeaukaart in te wisselenCadeaukaarten en hun gebruik zijn onderworpen aan deze Servicevoorwaarden en het Privacybeleid, en aankoop, acceptatie of gebruik van een Cadeaukaart betekent acceptatie hiervan en daarvan.
Bescherm uw cadeaukaart en bescherm deze als contant geldDe titel en het risico van verlies voor cadeaubonnen gaan onmiddellijk na aankoop over op de ontvangerClub Roots is niet verantwoordelijk als een Gift Card verloren, gestolen, vernietigd of gebruikt wordt zonder toestemming van de ontvangerCadeaukaarten zijn niet vervangbaar bij verlies of diefstal.
Een cadeaukaart kan niet worden gebruikt als creditcard of bankpasClub Roots behoudt zich het recht voor om de hoeveelheid cadeaukaarten die door een persoon of entiteit zijn gekocht te beperken en om een cadeaukaart te deactiveren, te annuleren of op te schorten als we fraude, onwettige activiteiten of oneigenlijk gebruik van de cadeaukaart vermoeden.Er is geen creditcard, kredietlijn, rekening-courantbescherming of deposito-account aan uw cadeaukaart gekoppeldU kunt uw Gift Card niet "herladen" (dwz u kunt geen waarde / saldo toevoegen aan)Wanneer u een aankoop doet met uw cadeaukaart, wordt de waarde van de aankoop plus eventuele verzend- / administratiekosten en omzetbelasting, indien van toepassing, automatisch afgetrokken van uw cadeaukaartsaldoAls de aankoop van uw cadeaukaart het bedrag van uw cadeaukaartsaldo overschrijdt, moet u het verschil op een andere manier betalen die door Club Roots is geaccepteerdU kunt het saldo van uw cadeaukaart in uw account controleren door naar clubroots.com/en/us/profile/details te gaanOngebruikte tegoeden voor cadeaukaarten zijn niet overdraagbaarClub Roots behoudt zich het recht voor om het saldo van een Gift Card te corrigeren als Club Roots van mening is dat er een factureringsfout is opgetredenClub Roots wijst alle aansprakelijkheid af voor dergelijke factureringsfouten.
Cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar voor geld, behalve voor zover wettelijk vereistCadeaukaarten hebben geen vervaldatum, maar in bepaalde staten kunnen we na een bepaalde periode het geld dat is gekoppeld aan ongebruikte tegoeden van cadeaukaarten, terugbetalen aan bepaalde staten, in overeenstemming met hun verlaten eigendomswettenZodra we dit geld aan een staat hebben overgemaakt, kan een ontvanger, als hij probeert de cadeaukaart in te wisselen, mogelijk niet meer worden ingewisseld en kunnen we de ontvanger in plaats daarvan naar de regering van die staat verwijzenVoor alle duidelijkheid: andere promoties, kortingen, tegoeden en coupons van Club Roots kunnen een vervaldatum hebben.
AFWIJZING VAN GARANTIE EN VRIJGAVE
We hebben geen speciale relatie met of fiduciaire plicht jegens uU erkent dat we niet verplicht zijn om actie te ondernemen met betrekking tot welke gebruikers toegang krijgen tot de Services, of hoe u de Inhoud mag interpreteren of gebruikenU ontslaat ons en onze functionarissen, directeuren en werknemers van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw al dan niet verworven Content via de ServicesWe doen geen uitspraken over inhoud die is opgenomen in of toegankelijk is via de Services, en we zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid, auteursrechtelijke naleving of wettigheid van materiaal of Inhoud in of toegankelijk via de Services.
U doet hierbij afstand van het Burgerlijk Wetboek van Californië, sectie 1542 of enige andere soortgelijke wet van enige jurisdictie, die inhoudelijk luidt: "Een algemene vrijgave strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser op dat moment niet weet of vermoedt dat deze in zijn voordeel bestaan van de uitvoering van de invrijheidstelling, die, indien bij hem bekend, zijn schikking met de schuldenaar wezenlijk moet hebben beïnvloed. "
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDEN DE DIENSTEN EN INHOUD GELEVERD "AS IS", "AS AVAILABLE" EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK , VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES GEÏMPLICEERD DOOR ENIGE PRESTATIES OF GEBRUIK VAN HANDEL, DIE UITDRUKKELIJK WORDEN AFGEWEZENZONDER HET BOVENSTAANDE TE BEPERKEN, GARANDEREN WIJ EN ONZE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, LEVERANCIERS, PARTNERS EN CONTENT-AANBIEDERS NIET: (I) DE DIENSTEN ZAL VEILIG OF BESCHIKBAAR ZIJN OP EEN BEPAALD TIJDJE OF LOCATIE; (II) ALLE GEBREKEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN gecorrigeerd; (III) INHOUD OF SOFTWARE DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE DIENSTEN IS VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; OF (IV) DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VOLDOEN AAN UW EISENUW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICOSOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKEN OF STAAN DE AFWIJZING VAN IMPLICIETE OF ANDERE GARANTIES NIET TOE, DUS ZIJN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
VRIJWARING
U zult ons en onze werknemers, aannemers, directeuren, functionarissen, leveranciers en vertegenwoordigers verdedigen, vrijwaren en vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van, of toegang aan, de Services of Inhoud in strijd met deze Servicevoorwaarden, of inbreuk door u, of een derde partij die uw Account of identiteit in de Services gebruikt, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteitWe behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle over te nemen van alle zaken die anderszins onderhevig zijn aan vrijwaring door u, in welk geval u ons zult helpen en met ons samenwerken bij het verdedigen van alle beschikbare verdedigingen.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZULLEN WIJ OF ONZE BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS, LEVERANCIERS OF CONTENT-AANBIEDERS IN AANSPRAKELIJKHEID AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER CONTRACT, TORT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE OF EIGENDOM VAN DE EIGENDOM. (I) VOOR ELKE VERLOREN WINST, GEGEVENSVERLIES, KOSTEN VAN AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, COMPENSERENDE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT WAT OOK (ECHTER ONTVANGEN), (II) VOOR ELKE KOOP , TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE (ONGEACHT DE BRON VAN OORSPRONG) OF (III) VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE IN OVERSCHRIJDTE (IN DE SAMENGEVAT) VAN DE GROTERE (A) KOSTEN DIE AAN ONS BETAALD ZIJN VOOR DE BIJZONDERE DIENSTEN TIJDENS DE ONMIDDELLIJKE DRIE ( 3) MAAND PERIODE OF (B) $ 100,00DEZE BEPERKINGEN ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN EN ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN ONZE HANDELINGEN OF OMISSIES OF AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN ONZE GROSS NALATIGHEID OF WELKELIJK Wangedrag.
GESCHILLEN
ARBITRAGECLAUSULE EN KLASSE-VRIJWARING VAN ACTIE - BELANGRIJK - GELIEVE TE HERZIEN, DIT BEÏNVLOEDT UW RECHTEN
ARBITRAGE; AFSTAND VAN PROEF DOOR JURYU GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE GESCHILLEN TUSSEN U EN DE VS OF ENIGE VAN ONZE AMBTENAREN, BESTUURDERS OF WERKNEMERS DIE IN HUN CAPACITEIT HANDELEN, ZOALS (OOK OF NIET DERGELIJK GESCHIL) BETREFT EEN DERDE PARTIJ) MET BETREKKING TOT UW RELATIE MET ONS, INCLUSIEF ONBEPERKTE RELATIE VOOR DEZE SERVICEVOORWAARDEN WORDT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES EN / OF RECHTEN VAN PRIVACY EN / OF PUBLICITEIT OPGELOST DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE ONDER DE JAMS, INC.("JAMS") REGELS VOOR ARBITRAGE VAN CONSUMENTENGERELATEERDE GESCHILLEN, EN U EN WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK AF VAN PROEF PER JURY; VOORZIEN, WIJ OOK DAT WIJ OF U IN AANBIEDING OF ANDERE EQUITABLE RELIEF KUNNEN ZOEKEN IN ELKE STAAT OF FEDERALE RECHTER DIE DE JURISDICTIE HEBBEN HET TE GEVEN IN GEVAL VAN EEN WERKELIJKE OF BEDREIGDE INBREUK OF VERKEERDE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTENONTDEKKING EN RECHTEN OM IN ARBITRAGE TE BEROEPEN, ZIJN IN HET ALGEMEEN BEPERKER DAN IN EEN RECHTSGEBIED, EN ANDERE RECHTEN DIE U EN WIJ VOOR DE RECHT HEBBEN, ZIJN MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR IN ARBITRAGE.
Rechtbank voor geringe vorderingen; Class Action WaiverAls alternatief kunt u uw claim indienen bij uw lokale rechtbank voor kleine vorderingen, indien toegestaan door de regels van die rechtbank voor kleine vorderingen en als een dergelijke claim binnen de bevoegdheid van een dergelijke rechtbank valt, tenzij een dergelijke actie wordt overgedragen, verwijderd of in beroep wordt gegaan bij een andere rechtbankU mag alleen namens uzelf claims indienenNoch u, noch wij zullen deelnemen aan een groepsactie of groepsbrede arbitrage voor claims die onder deze overeenkomst vallenU GEEFT UW RECHT OP OM DEEL TE NEMEN ALS KLASSEVERTEGENWOORDIGER OF KLASSE-LID VOOR ELKE KLASSE-CLAIM DIE U TEGEN ONS HEEFT, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIG RECHT OM ARBITRAGE OF ENIGE CONSOLIDATIE VAN INDIVIDUELE ARBITRATIES TE KLASSEN.U stemt er ook mee in om niet deel te nemen aan vorderingen die zijn ingediend door een privéadvocaat-generaal of representatieve hoedanigheid, of geconsolideerde vorderingen die betrekking hebben op de rekening van iemand anders, als wij partij zijn bij de procedure.
ProceduresDeze bepalingen voor geschillenbeslechting worden beheerst door de Federal Arbitration Act en niet door enige staatswet met betrekking tot arbitrageIn het geval dat JAMS niet bereid of niet in staat is om een zittingsdatum vast te stellen binnen honderdzestig (160) dagen na het indienen van de zaak, dan kunnen wij of u ervoor kiezen om de arbitrage in plaats daarvan te laten beheren door de American Arbitration AssociationDe uitspraak van de arbiter kan worden uitgesproken in elke bevoegde rechtbankNiettegenstaande enige bepaling van toepasselijk recht, heeft de arbiter geen bevoegdheid om schadevergoeding, rechtsmiddelen of toekenningen toe te kennen die in strijd zijn met deze ServicevoorwaardenU stemt ermee in dat, ongeacht een statuut of andersluidende wet, elke claim of oorzaak van een actie die voortvloeit uit, verband houdt met of verband houdt met het gebruik van de Services of deze Servicevoorwaarden binnen één (1) jaar na een dergelijke claim moet worden ingediend of de oorzaak van de actie is ontstaan of voor altijd verbannen.
Afmeldingsperiode van 30 dagenAls u niet gebonden wilt zijn aan de arbitrage- en class action-ontheffingsbepalingen in dit geschillengedeelte, moet u ons binnen dertig (30) dagen na de datum waarop u deze Servicevoorwaarden voor het eerst accepteert (tenzij een langere periode) schriftelijk op de hoogte stellen is vereist door de toepasselijke wetgeving), en dan moet u eventuele geschillen tegen ons procederen in overeenstemming met de sectie 'Toepasselijk recht en jurisdictie' hieronderUw schriftelijke kennisgeving moet naar ons worden gemaild op het adres dat aan het einde van deze Servicevoorwaarden is vermeldAls u ons niet op de hoogte stelt in overeenstemming met deze paragraaf, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze sectie over geschillen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de arbitrage- en class-action ontheffingsbepalingen, en verder dergelijke bepalingen op te nemen in alle herzieningen die we aanbrengen deze Servicevoorwaarden na de datum van uw eerste aanvaardingDeze melding moet het volgende bevatten: (i) uw naam; (ii) uw e-mailadres en postadres; en (iii) een verklaring dat u geen geschillen met ons wilt oplossen door middel van arbitrage of afstand doet van uw mogelijkheid om deel te nemen aan een class actionAls we wijzigingen aanbrengen in dit gedeelte over geschillen (behalve een wijziging in het adres waar we kennisgevingen zullen ontvangen of afwijzingen van toekomstige wijzigingen in dit gedeelte over geschillen), kunt u dergelijke wijzigingen afwijzen door ons binnen dertig (30) een schriftelijke kennisgeving te sturen. ) dagen van de wijziging, naar het adres vermeld aan het einde van deze ServicevoorwaardenHet is niet nodig om ons een afwijzing van een toekomstige wijziging in dit geschillengedeelte te sturen als u zich binnen de eerste dertig (30) dagen nadat u de bepalingen in dit geschillengedeelte voor het eerst had aanvaard, correct had afgemeld.Als u zich niet correct hebt afgemeld, gaat u ermee akkoord dat u door een toekomstige wijziging af te wijzen, elk geschil tussen ons beslecht in overeenstemming met de taal van dit gedeelte over geschillen, zoals gewijzigd door eventuele wijzigingen die u niet hebt afgewezenEen kennisgeving die op grond van deze paragraaf wordt verzonden, heeft alleen betrekking op deze Servicevoorwaarden; Als u eerder andere overeenkomsten voor arbitrage of geschillenbeslechting met ons hebt gesloten of in de toekomst andere dergelijke overeenkomsten aangaat, heeft uw kennisgeving dat u zich afmeldt voor de bepalingen in deze sectie over geschillen geen invloed op de andere arbitrageovereenkomsten tussen u en ons.
ScheidbaarheidAls een van de verbodsbepalingen tegen groepsacties en andere claims namens derden die hierboven zijn vermeld, niet afdwingbaar blijkt te zijn, is alle voorgaande taal in deze sectie over geschillen nietig en ongeldig.Dit gedeelte over geschillen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de arbitrageovereenkomst en de hierin vervatte groepsvorderingen, zal de beëindiging van uw relatie met ons overleven.
TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Behoudens het gedeelte Geschillen hierboven, worden deze Servicevoorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, met inbegrip van de conflictregels en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika.Behoudens het bovenstaande gedeelte Geschillen, gaat u ermee akkoord dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het onderwerp van deze Servicevoorwaarden, valt onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de nationale en federale rechtbanken van New York County, New York.
WIJZIGING
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Servicevoorwaarden te wijzigen of te vervangen, of de Services geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of stop te zetten (inclusief, zonder beperking, de beschikbaarheid van een functie, database of inhoud) op elk moment door een kennisgeving op de Site te plaatsen of door u een kennisgeving te sturen via de Services, via e-mail of via een ander geschikt middel voor elektronische communicatieWe kunnen ook grenzen stellen aan bepaalde functies en services of uw toegang tot onderdelen of alle services beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheidHoewel we commercieel redelijke inspanningen zullen leveren om tijdig kennis te geven van wijzigingen, is het ook uw verantwoordelijkheid om deze Servicevoorwaarden periodiek te controleren op wijzigingenBehoudens het gedeelte Geschillen betekent uw voortgezette gebruik van de Services na kennisgeving van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden een acceptatie van die wijzigingen.
DIVERSEN
GEHELE OVEREENKOMST EN SCHEIDBAARHEID
Deze Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Services, inclusief het gebruik van de Site en de Applicatie, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen u en ons met respect aan de ServicesAls een bepaling van deze Servicevoorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, wordt die bepaling beperkt of verwijderd tot het minimum dat nodig is, zodat deze Servicevoorwaarden anders volledig van kracht en effectief en afdwingbaar blijven.Het feit dat een van beide partijen in geen enkel opzicht enig hierin bepaald recht uitoefent, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van verdere rechten hieronder.
OVERMACHT
Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen hieronder wanneer een dergelijk defect het gevolg is van een oorzaak buiten onze redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, mechanisch, elektronisch of communicatiefout of degradatie.
OPDRACHT
Deze Servicevoorwaarden zijn persoonlijk voor u en kunnen niet door u worden toegewezen, overgedragen of in sublicentie worden gegeven, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemmingWe kunnen al onze rechten en verplichtingen hieronder zonder toestemming toewijzen, overdragen of delegeren.
COUPONCODES
Couponcodes hebben geen contante waarde en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingenBeperk één couponcode per bestellingCouponcodes verlopen over het algemeen en zijn niet langer geldig voor inwisseling 30 dagen na hun productiedatum, maar bepaalde couponcodes kunnen hun eigen inwisselperiode hebben zoals gespecificeerd in verband met de couponcode zelfHet zonder toestemming reproduceren, doorverkopen, wijzigen of verhandelen van couponcodes is verbodenCouponcodes zijn ongeldig wanneer ze verboden, belast of beperkt zijnClub Roots behoudt zich het recht voor om couponcodes naar eigen goeddunken te wijzigen of te beperken.
AGENTSCHAP
Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidsrelatie gecreëerd als gevolg van deze Servicevoorwaarden en noch u noch Club-roots hebben enige bevoegdheid om de ander in enig opzicht te binden.
MEDEDELINGEN
Tenzij anders gespecificeerd in deze Servicevoorwaarden, zullen alle kennisgevingen onder deze Servicevoorwaarden schriftelijk zijn en worden geacht naar behoren te zijn gegeven: (i) bij ontvangst, indien persoonlijk afgeleverd of verzonden per aangetekende of aangetekende post, om ontvangstbevestiging verzocht ; (ii) wanneer de ontvangst elektronisch wordt bevestigd, indien verzonden per fax of e-mail; of (iii) de dag nadat het is verzonden, indien verzonden voor levering de volgende dag door een erkende nachtelijke bezorgserviceElektronische kennisgevingen moeten worden gestuurd naar help@clubroots.com.
GEEN AFSTAND
Als we een deel van deze Servicevoorwaarden niet afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van ons recht om dat of een ander deel van deze Servicevoorwaarden later af te dwingen.Afzien van naleving in een bepaald geval betekent niet dat we in de toekomst afzien van nalevingOm een verklaring van afstand van naleving van deze Servicevoorwaarden bindend te maken, moeten we u schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke afstandsverklaring via een van onze bevoegde vertegenwoordigers.
RUBRIEKEN; INTERPRETATIE
De sectiekoppen en paragraaftitels in deze Servicevoorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervanElk gebruik van de woorden "inclusief", "bijvoorbeeld" of "zoals" in deze Servicevoorwaarden zal in voorkomend geval worden gelezen als gevolgd door "zonder beperking".
CONTACT

U kunt contact met ons opnemen op het volgende adres: Club Roots, Inc., 1300 S Miami Ave, Miami, FL 33130
INGANGSDATUM SERVICEVOORWAARDEN:
1 augustus 2019