What should I look for in a hair growth routine?

Alex Mosco
Here are a few things you might consider when developing a hair growth routine: A healthy diet: Hair is made up of a protein called keratin, so ...

What should I look for in a hair growth routine?

Alex Mosco
Here are a few things you might consider when developing a hair growth routine: A healthy diet: Hair is made up of a protein called keratin, so ...

What should I look for in a hair growth product?

Alex Mosco
When looking for a hair growth product, there are a few things you might consider: Ingredients: Some ingredients that may be beneficial for hair...

Hårtillväxt på 6 månader

Adriana Briceno
NEOhair Liposome Technology

NEOhair Liposome Technology

Alex .
Vi tittar ofta bara på de aktiva ingredienserna på etiketten när vi väljer en produkt. Men det är ofta hjälpämnen, eller "andra ingredienser", som...