Spark och Spark Plus är båda kraftfulla hårbottenaktikaler utformade för att stärka och förbättra hårtillväxten. Men vilken är rätt start för dig?

Förebyggande / tidiga stadier: gnista

För förebyggande vård väljer du Spark för att upprätthålla friskt hår om håravfallet går i din familj. Tidig vård är nödvändig eftersom 30-40% av håret kan tappas innan gallring märks.

Under tidiga perioder med lågkonjunktur och gallring rekommenderar vi Spark och Minoxidil i tandem för att vända tidigt upptäckt håravfall. Genom att börja med Spark kan du gå till starkare formler längs linjen om villkoret börjar förändras.

Starkaste vård: Spark Plus

För de som inte vill använda Minoxidll men vill vända så mycket håravfall som möjligt utan medicinering rekommenderas Spark Plus.

Om du har kämpat med håravfall eller har planerat att använda andra terapier rekommenderar vi Spark Plus och MInoxidil i tandem.