Uttryck av insulinliknande tillväxtfaktorer

Av alla cytokiner eller tillväxtfaktorer som har postulerats för att spela en roll i hårsäcken, är insulinliknande tillväxtfaktor-1 (IGF-1) känd för att regleras av androgener. Dermala papila-celler från balande hårbottenfolliklar befanns utsöndra signifikant mindre IGF-1, IGFBP-2 och IGFBP-4 (P <0,05) än deras icke-balande motsvarigheter. Våra data bekräftade att nedregleringen av IGF-1 kan vara en av de viktiga mekanismerna som bidrar till att manlig skala. Tillverkas av mesenkymala Dermal Papila-celler, hämmar apoptos och främjar epitelcellstillväxt.

Uttrycket av insulinliknande tillväxtfaktor (IGF) -1 i dermal papilla diskuteras för att spela en viktig roll i utvecklingen av mönsterskalning. Äldre män med verteksbalding visade högre plasmanivåer av IGF-1 och lägre cirkulerande nivåer av IGF-bindande protein 3. Ett minskat uttryck av IGF-1 hittades i den balande hårbottenvävnaden. Genlokuset för IGF-1 kan hittas på kromosom 12 (12q22-q23)

Teoretiskt kan behandlingar som kan stimulera utsöndring av IGF-1 bromsa håravfall. IGF-1 har också visat sig vara uppreglerat i DP-celler hos patienter med AGA som svarar på finasterid.

Tillbaka till blogg