Bekräftelsebias

Har du någonsin läst eller lagt ut något på en anslagstavla för att hitta flera som starkt publicerar en åsikt? De kan vara korrekta utifrån sin e...

Bekräftelsebias

Har du någonsin läst eller lagt ut något på en anslagstavla för att hitta flera som starkt publicerar en åsikt? De kan vara korrekta utifrån sin e...

Självuppfyllande profetia

En självuppfyllande profeti är en "förutsägelse som får sig att vara sann, på grund av den positiva feedbacken mellan tron och beteende." Detta ä...

Best Selling Products