Bekräftelsebias

Alex .
Har du någonsin läst eller lagt ut något på en anslagstavla för att hitta flera som starkt publicerar en åsikt? De kan vara korrekta utifrån sin e...

Bekräftelsebias

Alex .
Har du någonsin läst eller lagt ut något på en anslagstavla för att hitta flera som starkt publicerar en åsikt? De kan vara korrekta utifrån sin e...

Självuppfyllande profetia

Alex .
En självuppfyllande profeti är en "förutsägelse som får sig att vara sann, på grund av den positiva feedbacken mellan tron och beteende." Detta ä...