Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR
Läs dessa användarvillkor (tillsammans med Club roots sekretesspolicy, "användarvillkoren") noggrant och noggrant innan du använder www.clubroots.com ("webbplatsen") och tjänster, funktioner, kampanjer, krediter, innehåll, applikationer , eller produkter som erbjuds av Club roots, Incoch dess dotterbolag ("vi", "oss", "våra" eller "Klubborötter") (tillsammans med webbplatsen och applikationen (enligt definitionen nedan), "tjänsterna") i USA och KanadaOm du använder tjänsterna utanför USA och Kanada kan en platsspecifik uppsättning villkor gälla dig istället, så vänligen kontrollera den tillämpliga landsspecifika webbplatsenDessa servicevillkor anger de juridiskt bindande villkoren för din användning av webbplatsen och tjänsterna och ditt köp av prenumerationer och produkter som säljs genom tjänsterna.
Godkännande av servicevillkor
1Genom att registrera dig för och / eller använda tjänsterna på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, besöka, surfa eller göra köp via webbplatsen eller vår mobilapplikation ("applikationen"), godkänner du dessa användarvillkor och alla andra driftsregler, policyer och procedurer som kan publiceras då och då på webbplatsen eller genom tjänsterna av oss, var och en är integrerad genom referens och var och en kan uppdateras av oss då och dåOm du inte accepterar dessa användarvillkor är du inte tillåten och du får inte få åtkomst till eller använda tjänsterna eller köpa prenumerationer eller produkter från oss.
2Vissa av tjänsterna kan vara föremål för ytterligare villkor som anges av oss då och då; din användning av sådana tjänster omfattas av dessa ytterligare villkor, som införlivas i dessa användarvillkor med denna referensOm du har registrerat dig för en klotrotsplan eller annan automatisk återförsäljningstjänst ska du läsa avsnittet "AUTORENEWALS OCH ÅTERKOMMANDE FÖR PLANER OCH ANDRA AVSKRIFTSTJÄNSTER" nedan.
3Dessa användarvillkor gäller för alla användare av tjänsterna, inklusive, utan begränsning, registrerade och oregistrerade användareVi har en integritetspolicy som du bör hänvisa till för att fullt ut förstå hur vi samlar in och använder din informationIntegritetspolicyn införlivas härmed med hänvisning till dessa användarvillkor.
4ARBITRATIONSMEDDELANDE OCH KLASSAKTIVITETSFÖRFARANDE: UNDANTAG FÖR VISSA TYP AV DISPUTER, BESKRIVA I AVSNITTEN AVSNITT NEDAN, DU HÖRT ATT ATT DISPUTERINGAR MELLAN DIG OCH USA LÖSES AV BINDNING, INDIVIDUELL ARBITRATION OCH DU AVSLAGAR RÄTTEN TILL RETT ELLER KLASSVID ARBITRATION.
VALBARHET
Du föreställer och garanterar att du är minst 18 år, eller om du är under 18 år men är minst 13 år, att du använder tjänsterna med godkännande av din förälder eller vårdnadshavare och att du har fått din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att använda tjänsternaOm du är under 18 år och inte har fått ett sådant tillstånd från din förälder eller vårdnadshavare får du inte under några omständigheter eller av någon anledning använda tjänsternaVi kan, efter eget gottfinnande, vägra att erbjuda tjänsterna till någon person eller enhet och ändra våra behörighetskriterier när som helstDu är ensam ansvarig för att se till att dessa användarvillkor uppfyller alla lagar, regler och förordningar som är tillämpliga på dig och rätten att få tillgång till tjänsterna återkallas där dessa användarvillkor eller användning av tjänsterna är förbjudna eller i den utsträckning erbjudandet , försäljning eller tillhandahållande av tjänsterna strider mot tillämplig lag, regel eller föreskriftTjänsterna erbjuds dessutom endast för din användning och inte för användning eller förmån för någon tredje part.
REGISTRERING
För att registrera dig för tjänsterna måste du registrera dig för ett konto på tjänsterna (ett "konto")Du måste tillhandahålla korrekt och fullständig information och hålla din kontoinformation uppdateradDu får inte: (i) välja eller använda som användarnamn ett namn på en annan person med avsikt att efterge sig personen; (ii) använda som användarnamn ett namn med förbehåll för andra rättigheter än dig utan lämpligt tillstånd; eller (iii) använda som användarnamn ett namn som annars är kränkande, vulgärt eller obscenDu är ensam ansvarig för den aktivitet som sker på ditt konto och för att hålla ditt lösenord säkertDu får aldrig använda någon annans användarkonto eller registreringsinformation för tjänsterna utan tillståndDu måste meddela oss omedelbart om alla ändringar i ditt berättigande att använda tjänsterna (inklusive, men inte begränsat till, ändringar eller återkallande av licenser från statliga myndigheter), säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt kontoDu får aldrig publicera, distribuera eller posta inloggningsinformation för ditt kontoDu har möjlighet att radera ditt konto, antingen direkt eller genom en begäran till en av våra anställda eller dotterbolag.
INNEHÅLL
DEFINITION
I dessa användarvillkor inkluderar termen "Innehåll", utan begränsning, information, data, text, fotografier, illustrationer, videor, ljudklipp, konstverk, gränssnitt, produkter, skriftliga inlägg och kommentarer, programvara, skript, grafik, interaktiva funktioner och annat innehåll som genereras, tillhandahålls eller på annat sätt görs tillgängligt på eller genom tjänsternaSamtidigt som vi försöker se till att allt innehåll som finns i tjänsterna (annat än något användargenererat innehåll, om tillämpligt) är korrekt, är det inte avsett att ge upphov till myndighet eller råd om vilket förtroende som ska placerasInformation som görs tillgänglig via Tjänsterna ersätter inte information från experter eller proffs inom områdetDu erkänner att allt innehåll som du har åtkomst när du använder tjänsterna är på din egen risk och att du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador eller förluster för dig eller någon annan part som härrör frånVi garanterar inte att något innehåll som du får åtkomst till eller genom tjänsterna är eller kommer att fortsätta att vara korrekt.
ANMÄRKNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR
Tjänsterna kan innehålla innehåll som tillhandahålls specifikt av oss eller våra partners och sådant innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent, affärshemligheter eller andra äganderättigheter och lagarDu ska följa och upprätthålla alla upphovsrättsmeddelanden, information och begränsningar i allt innehåll som finns tillgängligt via tjänsternaDu får inte sälja, licensiera, hyra eller på annat sätt använda eller utnyttja något innehåll för kommersiellt bruk eller på något sätt som kränker någon tredje parts rättigheterAnvändning, reproduktion, modifiering, distribution eller lagring av något innehåll för något annat syfte än att använda tjänsterna som vi tänker på och dessa användarvillkor är uttryckligen förbjudna utan skriftligt tillstånd från oss.
Klubbrotningar, stiliserade "R" och andra varumärken, klubbmärken, grafik och logotyper som används i samband med tjänsterna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör klubbrotterna (kollektivt "Klubbrotsmärken")Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med Tjänsterna är varumärken som tillhör respektive ägare (kollektivt ”Tredjepartsmärken”)Klubbens röttermärken och tredjepartsmärken får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan förhands skriftligt tillstånd från Club roots eller tillämplig varumärkesinnehavare.
ANVÄND LICENS
Innehållet, såväl som design, struktur, urval, samordning, uttryck, "look and feel" och arrangemang av tjänsterna, ägs, kontrolleras och licensieras av Club root eller dess licensgivare, såvida inte annat angesMed förbehåll för dessa användarvillkor ger vi varje användare av tjänsterna en världsomspännande, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar och icke-överförbar licens att använda (dvs. att ladda ner och visa lokalt) Innehåll enbart för att använda tjänsterna.
TILLGÄNGLIGHET AV INNEHÅLL
Vi garanterar inte att något innehåll kommer att göras tillgängligt på webbplatsen eller genom tjänsternaVi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet att (i) ta bort, redigera eller modifiera något innehåll efter eget gottfinnande, när som helst, utan meddelande till dig och av någon anledning (inklusive, men inte begränsat till, vid mottagande på anspråk eller anklagelser från tredje part eller myndigheter som rör sådant innehåll eller om vi är oroliga för att du kan ha brutit mot dessa användarvillkor), eller utan någon anledning alls och (ii) ta bort eller blockera något innehåll från tjänsterna.
SMS, MMS OCH ANDRA TEXTMEDDELANDE
Vissa av våra tjänster kan tillåta dig att få SMS, MMS eller andra textmeddelanden från oss (vardera ett "textmeddelande")I den mån du frivilligt väljer att få SMS från oss direkt till din mobiltelefon gäller följande villkor:
• Utöver alla avgifter som du får meddelande om, kan din mobilleverantörs standardmeddelande och datahastigheter gälla för vårt bekräftelse Textmeddelande och all efterföljande textmeddelandekorrespondens enligt din individuella prisplan som tillhandahålls av din trådlösa operatörSe din mobiloperatörs prisplan för att bestämma avgifterna för att surfa på data och skicka och ta emot textmeddelandenUnder inga omständigheter kommer vi att ansvara för textmeddelanden eller trådlösa avgifter som uppstår av dig eller av en person som har tillgång till din trådlösa enhet eller telefonnummerOm din operatör inte tillåter textvarningar kanske du inte får textmeddelanden från ossDu kan välja att inte ta emot ytterligare textmeddelanden från oss genom att svara "STOPP" till alla textmeddelanden du får från oss.
• Vi är inte ansvariga för förseningar i mottagandet av textmeddelanden, eftersom leverans är föremål för effektiv överföring från din nätoperatörTextmeddelandetjänster tillhandahålls på "AS IS" -basisUppgifter som erhållits från dig i samband med textmeddelandetjänster kan innehålla ditt mobilnummer, din leverantörs namn och datum, tid och innehåll i dina meddelandenVi kan använda denna information för att kontakta dig och för att tillhandahålla de tjänster du begär från oss.
• Genom att ge oss ditt trådlösa telefonnummer bekräftar du att du vill att vi ska skicka information som vi tror kan vara av intresse för dig till ett sådant telefonnummer, som kan inkludera att använda automatisk uppringningsteknik för att skicka textmeddelanden till det trådlösa numret du tillhandahöll.
• För mer information om hur vi använder telefonnummer, läs vår sekretesspolicy.
ANVÄNDARINNEHÅLL
Allt innehåll som skickas till oss eller till Tjänsterna av användare, eller som på annat sätt läggs till, laddats upp, distribueras eller postats till Tjänsterna, antingen offentligt eller privat överfört, inklusive, utan begränsning, produktrecensioner, enkätsvar och kommentarer ("Användarinnehåll" ), är det enda ansvaret för personen som har sitt ursprung i sådant användarinnehållAnvändarinnehåll inkluderar också innehåll som tillhandahålls av användare via tredje parts tjänster som användarens sociala mediekonto (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, etc.) om sådant innehåll nämner, taggar eller på annat sätt interagerar med klubbens rötter, tjänsterna eller någon av våra produkter eller tjänsterDu föreställer att allt användarinnehåll som du skickar in är korrekt, fullständigt, uppdaterat och i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningarAnvändarinnehåll som du skickar får inte: (i) innehålla något innehåll som kränker immaterialrätt, dataskydd eller integritetsrättigheter för en person; (ii) vara ärekränkande eller hotande; (iii) efterge sig någon person eller enhet; (iv) innehålla obehörig reklam; eller (v) överföra eller distribuera alla virus och / eller annan kod som har förorenande eller destruktiva elementVi ger inga framställningar, garantier eller garantier med avseende på något användarinnehåll som du får åtkomst till eller genom tjänsterna.
Genom att skicka användarinnehåll genom tjänsterna ger du oss härmed en världsomspännande, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, sublicensierbar (genom flera nivåer), fullt betald, royaltyfri licens och rätt att använda, kopiera, överföra, distribuera, offentligt utföra och visa (genom alla medier som nu är kända eller nedan skapade), redigera, ändra och göra derivatverk från ditt användarinnehåll (inklusive, utan begränsning, ditt namn och bild, fotografier och vittnesmål) för något syfte, kommersiellt eller på annat sätt, utan kompensation till digDu gör och härmed ger och ger varje användare av sajten och / eller tjänsterna en icke-exklusiv, evig licens för att få åtkomst till ditt användarinnehåll via webbplatsen och / eller tjänsterna, och att använda, redigera, modifiera, reproducera, distribuera, förbereda derivatverk av, visa och utföra sådant användarinnehåll, inklusive efter att ditt konto eller tjänsterna har avslutatsDessutom avstår du från så kallade "moraliska rättigheter" eller rättigheter till integritet eller publicitet i ditt användarinnehållFör tydlighetens skull påverkar den föregående licensen oss och våra användare inte ditt andra äganderätt eller licensrättigheter i ditt användarinnehåll, inklusive rätten att bevilja ytterligare licenser till ditt användarinnehåll, såvida inte annat skriftligen avtalatsDu föreställer och garanterar att du har alla rättigheter att bevilja sådana licenser till oss utan intrång eller kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive, utan begränsning, några integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrätt, varumärken, avtalsrätt eller annan immateriell egendom eller äganderätt rättigheter.
All feedback, recensioner, kommentarer, förslag eller rekommendationer för modifieringar, förbättringar eller ändringar av tjänsterna som du tillhandahåller oss (“Feedback”) ska endast ägs av oss (inklusive alla immateriella rättigheter där och därtill)Du tilldelar härmed oåterkalleligt till oss och samtycker till att oåterkalleligt tilldela oss all din rätt, titel och intresse för och till alla Feedback, inklusive, utan begränsning, alla världsomspännande patent-, upphovsrätt-, handelshemliga, moraliska och andra immateriella eller immateriella rättigheter därPå vår begäran och bekostnad kommer du att utföra handlingar och vidta sådana ytterligare handlingar som vi rimligen kan begära för att hjälpa oss att förvärva, göra perfekt och upprätthålla våra immateriella rättigheter och andra rättsliga skydd för feedbacken.
GÅNGSREGLER
1Som användarvillkor samtycker du till att inte använda tjänsterna för något ändamål som är förbjudet enligt dessa användarvillkorDu är ansvarig för all din aktivitet i samband med tjänsterna.
2Du får inte: (i) vidta några åtgärder som påför eller kan påföra (som vi bestämmer av vårt eget gottfinnande) en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår (eller våra tredjepartsleverantörer) infrastruktur; (ii) störa eller försöka interferera med korrekt funktion av tjänsterna eller aktiviteter som utförs på tjänsterna; (iii) kringgå, kringgå eller försöka kringgå eller kringgå alla åtgärder vi kan använda för att förhindra eller begränsa åtkomst till tjänsterna (eller andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till tjänsterna); (iv) köra någon form av auto-responder eller "spam" på tjänsterna; (v) använda manuell eller automatiserad programvara, enheter eller andra processer för att "krypa" eller "spindla" vilken sida på webbplatsen som helst; (vi) skörda eller skrapa allt innehåll från tjänsterna; (vii) distribuera information som du vet är falsk, vilseledande, orättvis, olaglig eller felaktig; (viii) ladda upp mjukvarusvirus eller andra datorkoder, filer eller program som är utformade eller avsedda att störa, skada, begränsa eller störa den korrekta funktionen för mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller att skada eller få obehörig åtkomst till alla system, data, lösenord eller annan information från vår eller tredje part; eller (ix) på annat sätt vidta åtgärder i strid med våra riktlinjer och policyer.
3Du får inte (direkt eller indirekt): (i) dechiffrera, dekompilera, demontera, backingenjör eller på annat sätt försöka härleda någon källkod eller underliggande idéer eller algoritmer för någon del av tjänsterna (inklusive, utan begränsning, någon applikation), utom i begränsad utsträckning gällande lagar förbjuder specifikt sådan begränsning; (ii) modifiera, översätta eller på annat sätt skapa derivatverk av någon del av tjänsterna; eller (iii) kopiera, hyra, hyra, distribuera eller på annat sätt överföra någon av de rättigheter som du får nedanDu ska följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar.
4Vi förbehåller oss också rätten att få tillgång till, läsa, bevara och avslöja all information eller innehåll som vi rimligen anser vara nödvändigt för att: (i) uppfylla tillämplig lag, reglering, rättslig process eller statlig begäran; (ii) verkställa dessa användarvillkor, inklusive, utan begränsning, utredning av potentiella kränkningar av detta; (iii) upptäcka, förebygga eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem; (iv) svara på begäran om användarsupport; eller (v) skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för oss, våra användare och allmänheten.
5Alla beställningar av våra produkter måste endast användas för personligt brukGenom att köpa våra produkter godkänner du härmed att inte sälja eller distribuera sådana produkter för kommersiella ändamålOm vi har anledning att tro att din beställning inte är för personlig användning förbehåller vi oss rätten att avvisa eller avbryta en beställning som du gör.
TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER
Tjänsterna kan tillåta dig att länka till andra webbplatser, tjänster eller resurser på Internet, och andra webbplatser, tjänster eller resurser kan innehålla länkar till tjänsternaNär du går in på tredjepartsresurser på Internet gör du det på din egen riskDessa andra resurser är inte under vår kontroll, och du erkänner att vi inte är ansvariga eller ansvariga för innehåll, funktioner, noggrannhet, laglighet, lämplighet eller någon annan aspekt av sådana webbplatser eller resurserInförandet av en sådan länk innebär inte vårt godkännande eller någon associering mellan oss och deras operatörerDu erkänner vidare och samtycker till att vi inte är ansvariga eller ansvariga, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust orsakad eller påstådd orsakas av eller i samband med användning av eller förlitar sig på sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller genom någon sådan webbplats eller resurs.
APP STORE
Du erkänner och samtycker till att tillgängligheten för applikationen är beroende av tredjepartswebbplatser från vilka du laddar ner applikationen, t.ex. App Store från Apple eller Android-appmarknaden från Google (vardera en "App Store")Varje App Store kan ha sina egna villkor som du måste godkänna innan du laddar ner mobilappar från sådan butik, inklusive Apple, IncEnhets- och applikationsvillkor för Apple App Store som anges nedanDu samtycker till att följa, och din licens för att använda applikationen är villkorad av att du följer sådana App Store-villkorI den mån sådana andra villkor från sådan App Store är mindre restriktiva än, eller på annat sätt strider mot, villkoren i dessa användarvillkor, gäller de mer restriktiva eller motstridiga villkoren i dessa användarvillkor.
APPLE ENHETER OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR
Om du öppnar tjänsterna via en applikation på en enhet som tillhandahålls av Apple, Inc("Apple") eller en applikation som erhållits via Apple App Store, ska följande gälla:
1Både du och Club-rötter erkänner att dessa användarvillkor endast ingås mellan dig och Club-rötter och inte med Apple, och att Apple inte är ansvarigt för, inte stöder och inte är involverat i applikationen;
2Ansökan är licensierad till dig på en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar basis, enbart för att användas i samband med Tjänsterna för din privata, personliga, icke-kommersiella användning, med förbehåll för alla villkor och villkoren i dessa användarvillkor eftersom de är tillämpliga på tjänsterna;
3Du kommer bara att använda applikationen i anslutning till en Apple-enhet som du äger eller kontrollerar;
4Du erkänner och samtycker till att Apple inte har någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på applikationen;
5I händelse av att ansökan inte uppfyller tillämplig garanti, inklusive de som följer av lagen, kan du meddela Apple om sådant fel. vid anmälan kommer Apples enda garantiförpliktelse till dig att återbetala ansökan till inköpspriset, om något, för applikationen;
6Du erkänner och samtycker till att Club roots, och inte Apple, ansvarar för att hantera eventuella fordringar du eller någon tredje part kan ha i samband med applikationen;
7Du erkänner och samtycker till att, i händelse av att någon tredje part hävdar att applikationen eller din innehav och användning av applikationen kränker att tredje parts immateriella rättigheter, Club roots och inte Apple, kommer att vara ansvarig för utredningen, försvaret, lösningen och ansvarsfrihet för sådant överträdelsekrav;
8Du föreställer och garanterar att du inte är belägen i ett land som omfattas av USAregeringsembargo, eller som har utsetts av USAregering som ett "terroriststödande" land, och att du inte är listad i några USAregeringslista över förbjudna eller begränsade parter;
9Både du och klubbens rötter erkänner och samtycker till att du i din användning av applikationen kommer att följa alla tillämpliga avtalsvillkor från tredje part som kan påverka eller påverkas av sådan användning; och
10Både du och Club root erkänner och samtycker till att Apple och Apples dotterbolag är tredjepartsmottagare av dessa användarvillkor, och att efter ditt godkännande av dessa användarvillkor har Apple rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) för att verkställa dessa användarvillkor mot dig som tredje parts stödmottagare.
I APP-KÖP
Genom applikationerna kan du köpa ("I appköp") vissa varor eller tjänster som är utformade för att förbättra prestandan för tjänsterna ("varor")När du köper varor gör du det genom Apple iTunes-tjänsten och du godkänner dess villkorVi är inte part i något köp i appen.
BESTÄLLNING, LEVERANS, BETALNINGAR OCH FÖRBETALNING
BETALDA TJÄNSTER OCH SÄLJVILLKOR
Vissa av våra tjänster, inklusive köp av produkter eller prenumerationer (som planer) som erbjuds av oss, kan bli föremål för betalningar nu eller i framtiden (”Betalda tjänster”), som i vissa fall kan inkludera återkommande, automatiskt förnyande betalningsförpliktelser (som beskrivs vidare i avsnittet ”AUTOFÖRFINNINGAR OCH ÅTERKOMMANDE FÖRBETALNING FÖR PLANER OCH ANDRA AVSKRIFTSTJÄNSTER” nedan)Se vår hjälp / vanliga frågor för en beskrivning av de nuvarande betalda tjänsterna, våra leveransvillkor samt avboknings- och återbetalningsvillkorObservera att alla betalningsvillkor som presenteras för dig när du använder eller registrerar dig för en betald tjänst anses vara en del av dessa användarvillkor.
Du kan när som helst göra en beställning av betalda tjänster (med förbehåll för planerad eller oplanerad driftsstopp)Du kan kontrollera och korrigera eventuella inmatningsfel i din beställning fram till den punkt där du skickar din beställning till oss genom att klicka på knappen "Skicka köp" på kassasidanEn beställning som lämnas av dig utgör ett juridiskt bindande erbjudande som du har gett oss för att köpa de betalda tjänsterna som anges i den beställningen, med förbehåll för dessa användarvillkor, till det pris och på de villkor som anges när du registrerar dig eller gör din beställningAlla beställningar är föremål för godkännande av ossDin beställning kommer inte att anses accepterad förrän vi har fått betalning av inköpspriset för din beställningVi kan skicka ett bekräftelse på vårt mottagande av din beställning till den e-postadress du anger, efter att din betalning för beställningen har behandlats, så att du kan skriva ut informationen för dina posterOm inget annat anges vid den tidpunkt då du gör din beställning, titel och risk för förlust övergår till dig vid leverans till den leveransadress som du angav när du beställde, förutsatt full betalning av alla förfallna belopp för produkten / produkterna, inklusive leveransavgifter har mottagits.
Våra produkter och tjänster, inklusive, utan begränsning, våra betalda tjänster, är för din personliga, icke-kommersiella användning, och när den har levererats till dig får den inte säljas, omfördelas, exporteras eller användas för något annat kommersiellt syfteDe rättigheter du har enligt dessa användarvillkor är personliga för dig och kan inte överföras.
Observera att vi inte kan erbjuda återbetalning, utbyte eller kundservice för produkter som har förvärvats från en obehörig återförsäljare, inklusive, men inte begränsat till, någon säljare på Amazon, eBay eller liknande online marknadsplatser.
FAKTURERING
Vi använder en tredjeparts betalningsprocessor, Stripe, ("Betalningsprocessorn") för att fakturera dig via ett betalningskonto länkat till ditt konto på tjänsterna (ditt "Faktureringskonto") för de betalda tjänsternaBehandlingen av betalningar kommer att omfattas av betalningsprocessorns villkor, villkor och sekretesspolicy utöver dessa användarvillkorMer information finns i vår sekretesspolicyVi är inte ansvariga för fel från betalningsprocessornGenom att välja att använda betalda tjänster, samtycker du till att betala oss, via betalningsprocessorn, alla avgifter till de priser som då gäller för all användning av sådana betalda tjänster i enlighet med gällande betalningsvillkor och du godkänner oss, via betalningsprocessorn, att debitera din valda betalningsleverantör (din "betalningsmetod")Du samtycker till att göra betalningar med den valda betalningsmetodenVi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag som betalningsprocessorn gör även om den redan har begärt eller fått betalning.
BETALNINGSMETOD
Betalningsvillkoren kommer att baseras på din betalningsmetod och kan bestämmas av avtal mellan dig och finansinstitutet, kreditkortsutgivare eller annan leverantör av din valda betalningsmetodOm vi via betalningsprocessorn inte tar emot betalning från dig samtycker du till att betala alla belopp på ditt faktureringskonto på begäran.
VIKTIGT MEDDELANDE TILL KONSUMENTER:
AUTOFÖRFRÄNGNINGAR OCH ÅTERKOMMANDE FÖRBETALNING FÖR PLANER OCH ANDRA TJÄNSTER
Vissa av de betalda tjänsterna, till exempel köp av automatisk ersättande schampon eller andra produkter i en plan, kan bestå av en initial period för vilken det finns en engångsavgift eller ett prövningserbjudande (enligt definition nedan), följt av återkommande periodiska avgifter som avtalats av dig när du registrerar dig för sådana autoutbytesprodukter ("Prenumerationstjänster")Prenumerationstjänsterna ger dig möjlighet att ange hur regelbundet du vill beställa alla autoutbytbara produkterOm du inte accepterar en prenumerationstjänst, som kan göras med de metoder som beskrivs nedan, kommer de prenumerationstjänster som du har registrerat dig att förlängas automatiskt för på varandra följande förnyelseperioder med samma varaktighet som den prenumerationsperiod du ursprungligen valde, vid dåvarande nuvarande icke-kampanjfrekvensMer information om prenumerationstjänster finns på vår Hjälp / FAQ-sidaGenom att välja en prenumerationstjänst erkänner du att sådan prenumerationstjänst har en inledande och återkommande betalningsfunktion, och du accepterar ansvaret för alla återkommande avgifter före det faktiska datum för annullering av sådan prenumerationstjänstAlla återkommande betalningar relaterade till prenumerationstjänster tjänas fullt ut vid betalning.
För att ändra eller avbryta dina prenumerationstjänster när som helst, gå till ditt konto, ring oss på 415-961-0400 eller e-post oss på help@clubroots.comOm du avslutar en prenumerationstjänst förnyas inte ditt prenumeration efter att din dåvarande prenumerationstid löper ut.
VI KAN LÄMNA PERIODISKA KOSTNADER (EG, MÅNADSLIGT) UTAN YTTERLIGARE GODKÄNNANDE FRÅN DIG, FÖR ATT DU TILLGÄNGER TIDIGARE MEDDELANDE (MOTTAGNING AV SOM BEFATTAS AV OSS) ATT DU HAR AVSLUTAT DENNA GODKÄNNANDE ELLER VILL ATT ÄNDRA DIN BETALNINGSMETODLÅTT MEDDELANDE FÖR INTE ATT Påverka de avgifter som lämnats in innan vi rimligtvis skulle kunna ageraFÖR ATT AVSLUTA DIN GODKÄNNANDE, ELLER ATT ÄNDRA DIN BETALNINGSMETOD ELLER TILLSKRIVNINGSTJÄNSTER, GÅ TILL DITT KONTO, ELLER KONTAKTA OSS PÅ E-postadressen eller GRATIS NUMMER FÖR NÄSTA.
AKTUELL INFORMATION krävs
Du måste tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt information för ditt faktureringskontoDu måste omedelbart uppdatera all information för att hålla ditt faktureringskonto aktuellt, fullständigt och korrekt (till exempel en ändring av faktureringsadress, kreditkortsnummer eller kreditkortets utgångsdatum), och du måste omgående meddela oss eller vår betalningsprocessor om din betalningsmetod är avbruten (t.ex. för förlust eller stöld) eller om du blir medveten om ett potentiellt säkerhetsbrott, till exempel obehörig avslöjande eller användning av ditt användarnamn eller lösenordÄndringar av sådan information kan göras på ditt kontoOm du misslyckas med att tillhandahålla någonting av den föregående informationen, håller du med om att vi kan fortsätta att ladda dig för något bruk av betalda tjänster under din faktureringskonto såvida du inte har avslutat dina betalda tjänster som anges ovan.
ÄNDRA I BEMÄRKT auktoriserat
Om det belopp som ska debiteras på ditt faktureringskonto varierar från det belopp som du förhandsgodkänts (annat än på grund av påläggning eller förändring av beloppet på statliga försäljningsskatter), har du rätt att få, och vi ska lämna, meddelande om beloppet som debiteras och avgiftsdatumet före transaktionens schemalagda datumOm du vid mottagandet av ett sådant meddelande inte vill fortsätta med köpet kan du avbryta när som helst före det planerade datumet för transaktionenAlla avtal du har med din betalningsleverantör reglerar din användning av din betalningsmetodDu samtycker till att vi kan samla uppgifter som uppstått och skicka dem som en eller flera sammanlagda avgifter under eller i slutet av varje faktureringscykel.
GODKÄNNANDE AV GODKÄNNANDE
Din icke uppsägning eller fortsatt användning av en betald tjänst (inklusive, utan begränsning, prenumerationstjänster) bekräftar att vi är behöriga att debitera din betalningsmetod för den betalda tjänstenVi kan skicka in dessa avgifter för betalning och du kommer att ansvara för sådana avgifterDetta upphäver inte vår rätt att begära betalning direkt från digDina avgifter kan betalas i förväg, i efterskott, per användning eller på annat sätt som beskrivs när du ursprungligen valde att använda den betalda tjänsten.
GRATIS prövningar och andra erbjudanden
Alla kostnadsfria prövningar eller andra kampanjer som ger tillgång till en betald tjänst (ett "prövningserbjudande") måste användas inom den angivna tiden för prövningserbjudandetDu måste ha en giltig betalningsmetod i filen för att inleda ett proverbjudandeDu måste sluta använda en betald tjänst före utgången av provperioden för att undvika att debiteras för den betalda tjänstenOm du avbokar före utgången av provperioden och av misstag debiteras för en betald tjänst, vänligen kontakta oss på help@clubroots.comTesterbjudanden är endast en gång för nya kunder och är begränsade till en per hushållYtterligare villkor och begränsningar kan gälla och kommer att förklaras mer när du registrerar dig för prövningsbjudandetEventuella ytterligare villkor och begränsningar anses vara en del av dessa användarvillkor.
UPPSÄGNING
Vi kan säga upp din åtkomst till hela eller delar av tjänsterna när som helst, med eller utan orsak, med eller utan föregående meddelande, omedelbart, vilket kan leda till förlorande och förstöring av all information som är kopplad till ditt kontoOm du vill säga upp ditt konto kan du göra det genom att följa anvisningarna på webbplatsen eller genom tjänsternaEventuella avgifter som betalas nedan återbetalas inteAlla bestämmelser i dessa servicevillkor som i sin natur ska överleva uppsägningen ska överleva uppsägningen, inklusive, utan begränsning, ägarbestämmelser, garantibeskrivningar, ersättningsbestämmelser och ansvarsbegränsningar.
PRESENTKORT
Club roots presentkort ("Gift Cards") utfärdas av Club roots och kan användas i USA för att betala för Club roots-varor online på www.clubroots.comDu måste skapa eller ha ett befintligt konto för att lösa in ett presentkortPresentkort och deras användning omfattas av dessa användarvillkor och integritetspolicyn, och köp, godkännande eller användning av ett presentkort utgör godkännande av detta.
Skydda ditt presentkort och skydda det som kontanterTitel och risk för förlust för presentkort överförs till mottagaren omedelbart vid köpKlubborötter är inte ansvariga om ett presentkort går förlorat, stulet, förstört eller används utan mottagarens tillståndPresentkort kan inte bytas ut om de går förlorade eller stulna.
Ett presentkort kan inte användas som kredit- eller betalkortClub roots förbehåller sig rätten att begränsa mängder av presentkort som köpts av någon person eller enhet och att inaktivera, avbryta eller stänga av ett presentkort om vi misstänker bedrägeri, olaglig aktivitet eller felaktig användning av presentkortInga kreditkort, kreditgränser, krediträkningsskydd eller insättningskonto är kopplade till ditt presentkortDu kan inte "ladda om" (dvs du kan inte lägga till värde / balans på) ditt presentkortNär du gör ett köp med ditt presentkort dras värdet på köpet plus eventuella frakt- / hanteringsavgifter och moms, om tillämpligt, automatiskt från ditt presentkortsaldoOm ditt presentkortköp överstiger beloppet på ditt presentkortsaldo måste du betala skillnaden på ett annat sätt som accepteras av klubbens rötterDu kan kontrollera ditt presentkortsaldo på ditt konto genom att besöka clubroots.com/sv/us/profile/detailsOanvända presentkortsaldo kan inte överförasClub roots förbehåller sig rätten att korrigera saldot på ett presentkort om Club roots tror att ett faktureringsfel har inträffatClub roots fraskriver sig allt ansvar för sådana faktureringsfel.
Presentkort kan inte lösas in eller återbetalas för kontanter utom i den utsträckning som krävs enligt lagPresentkort har inget utgångsdatum, men i vissa stater, efter en tidsperiod, kan vi överlämna kontanter som är förknippade med outnyttjade presentkortsaldo till vissa stater i enlighet med deras övergivna fastighetslagarNär vi har överlämnat sådana kontanter till en stat, om en mottagare försöker lösa in presentkortet, kan det hända att det inte längre kan lösas in och vi kan rikta in mottagaren till den statens regering i ställetFör att undvika tvivel kan andra Club-kampanjer, rabatter, krediter och kuponger ha utgångsdatum.
GARANTIFRISKRIVNING OCH UTSLÄPP
Vi har inga speciella förhållanden till eller tillsynsskyldighet gentemot digDu erkänner att vi inte har någon skyldighet att vidta några åtgärder angående vilka användare som får tillgång till tjänsterna, eller hur du kan tolka eller använda innehålletDu frigör oss och våra tjänstemän, styrelseledamöter och anställda från allt ansvar som uppstår till följd av att du har förvärvat eller inte förvärvat innehåll genom tjänsternaVi gör inga framställningar angående något innehåll som ingår i eller nås via tjänsterna, och vi kommer inte att vara ansvariga eller ansvariga för noggrannheten, upphovsrättens efterlevnad eller lagligheten av material eller innehåll som ingår i eller nås via tjänsterna.
Du ska härmed avstå från Kaliforniens civillagen 1542 § eller annan liknande lag i någon jurisdiktion som i huvudsak säger: "En allmän befrielse omfattar inte fordringar som borgenären inte känner till eller misstänker att befinna sig i hans favör vid den tiden av att verkställa frisläppandet, som om han känt måste ha väsentligen påverkat hans uppgörelse med gäldenären. "
TILL DEN FÖRSTA OMFATTANDE TILLGÄNGLIGT AV LAGET GÄLLER TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET ”SOM ÄR”, ”SOM TILLGÄNGLIGT” OCH UTAN GARANTI FÖR ALLA SIN, UTTRYCKLIGT ELLER IMPLICERAD, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE IMPLICERADE GARANTIER AV TITEL , FÖRMÅL, FITNESS FÖR EN SÄRSKILT SYFTE OCH ALLA GARANTIER FÖR ALLA KURSER FÖR PRESTANDA ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL, ALLA SOM UTTRYCKLIGT AVSKRIVASUTAN BEGRÄNSNING AV FÖRETAGANDE, VI OCH VÅRA OFFENTLIGARE, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, LEVERANTÖRER, PARTNERS OCH INNEHÅLLANDE GARANTIER GARANTERAR INTE ATT: (I) TJÄNSTERNA VARA SÄKERA ELLER TILLGÄNGLIGA PÅ ELLER SÄRSKILT TID ELLER PLATS; (II) ALLA DEFEKTER ELLER FEL Korrigeras; (III) ALLT INNEHÅLL ELLER PROGRAMVARA TILLGÄNGLIGT PÅ ELLER TILL TJÄNSTERNA ÄR Fria från virus eller andra skadliga komponenter. ELLER (IV) RESULTATEN AV ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA UPPFYLLER DIN KRAVDIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ÄR ENLIGT PÅ DIN EGNA RISKNÅGRA JURISDIKTIONER BEGRÄNSAR ELLER LÅTER INTE ANSVARNING AV IMPLICERADE ELLER ANDRA GARANTIER, FÖR ATT DE OVANFÖRA ANSVARSFRISKOREN INTE GÄLLER DIG.
SKADEERSÄTTNING
Du ska försvara, ersätta och hålla oskadlig oss och våra anställda, entreprenörer, styrelseledamöter, tjänstemän, leverantörer och representanter från alla skulder, fordringar och utgifter, inklusive rimliga advokatsavgifter, som uppstår till följd av eller hänför sig till din användning eller missbruk av eller tillgång till, Tjänsterna eller innehållet i strid med dessa användarvillkor, eller intrång av dig, eller någon tredje part som använder ditt konto eller identitet i tjänsterna, av någon immateriell egendom eller annan rättighet för någon person eller enhetVi förbehåller oss rätten att ta ut det exklusiva försvaret och kontrollen av alla ärenden som annars är föremål för gottgörelse av dig, i vilket fall du kommer att hjälpa och samarbeta med oss för att hävda alla tillgängliga försvar.
ANSVARSBEGRÄNSNING
TILL DEN STÖRSTA OMRÅDET TILLGÄNGD AV RÄTTSLAGET SKAL VI INGEN HÄNDELSER ELLER VÅRA DIREKTÖRER, MEDARBETARE, AGENTER, PARTNERS, LEVERANTÖRER ELLER INNEHÅLLANDE ANVÄNDAR UNDER KONTRAKT, TORT, STÄRKT ANSVAR, NEGLIGENCE ELLER ANNAN RÄTTSLIGT SERVICERA (I) FÖR NÅGONSFÖRVÄRD, DATABEL, KOSTNAD FÖR UPPGIFT AV SUBSTITUTVAROR ELLER TJÄNSTER, ELLER SÄRSKILDA, INDIREKTA, INSIDENTLIGA, PUNITIVA, KOMPENSERANDE ELLER FÖLJANDE SKADOR AV NÅGON SOM VAD DET ALLA (HVIS ANVÄNDAR), (II) , TROJAN-HÄSTER ELLER LIKE (Oavsett källa till ursprungskällan) ELLER (III) FÖR ALLA DIREKTA SKADOR I UTGÅNG (I AGGREGATEN) AV DE STORA AV (A) AVGIFTERNA SOM ÄR BETALA FÖR OCH FÖR DE SÄRSKILDA TJÄNSTERNA UNDER DE OMBRÄDIGA TIDIGARE TRE ( 3) MÅNEDSPERIOD ELLER (B) 100,00 $Dessa begränsningar kommer endast att tillämpas på det gällande lagstiftningen och gäller inte dödsfall eller personskada som följer av våra handlingar eller utelämnanden eller till ansvar som följer av vår brutto försiktighet eller felaktiga missförhållanden.
TVISTER
ARBITRATIONSKLAUS OCH KLASSAKTIONFÖRFARANDE - VIKTIGT - VÄNLIGT ÖVERSIKT SOM DETTA PÅVERKAR DIN RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER
SKILJEDOM; AVFÖRANDE AV PRÖVNING AV JURYDu håller med om att alla tvister mellan dig och oss eller några av våra officerer, direktörer eller anställda som agerar i deras kapacitet så mycket (oavsett om inte tvist involverar en tredje part) med hänsyn till dina förhållanden med oss, inklusive, oavsett, TILL Dessa servicevillkor, kommer ditt användande av tjänsterna och / eller rättigheterna till privatliv och / eller allmänhet, att lösas genom bindande, enskild arbitrering under JAMS, INC(”JAMS”) REGLER FÖR ARBITRATION AV KONSUMENTRELATERADE TILLGÄNGOR, OCH DIG OCH VI HÄR UTTRYCKLIGT AVSLAGANDE PRÖVNING AV JURY; TILLFATTAD ATT VI ELLER DU KAN SÖKA INJUNKTIVT ELLER ANDRA JÄMFÖRLIGT PÅLÄGGNING I NÅGON STAT ELLER FEDERAL HÖRSTAD HAR JURISDIKTION FÖR ATT VÄLJA DET FÖR ETT VERKLIGT ELLER TRÄDDAD INTRESSE ELLER MISAPPROPRIATION AV INTELLEKTUELLT PROVUPPGIFT OCH RÄTTIGHETER TILL UTVECKLING I ARBITRATION ÄR ALLMÄNT MER BEGRÄNSAD än i en lagstiftning, och andra rättigheter som du och vi skulle ha i domstol kanske inte är tillgängliga i arbitration.
Domstol för små fordringar; KlassåtgärdenSom ett alternativ kan du väcka ditt krav i din lokala domstol för "små fordringar", om det är tillåtet enligt den domstolens regler för små fordringar och om sådant krav ligger inom en sådan domstols jurisdiktion, såvida inte sådana åtgärder överförs, tas bort eller överklagas till en annan domstolDu får endast göra anspråk för din egen räkningVarken du eller vi kommer att delta i en gruppmål eller klassomfattande skiljedom för några fordringar som täcks av detta avtalDU GÖR DIN RÄTT TILL DELTAGANDE SOM KLASSREPRESENTATIV ELLER KLASS MEDLEM PÅ NÅGRA KLASSKLÄDER DU KAN HAR MOT USA, INKLUDERA UTAN BEGRÄNSNING, ALLA RÄTT TILL KLASSARBITRATION ELLER NÅGON KONSOLIDATION AV INDIVIDUELLA ARBITRATIONERDu samtycker också till att inte delta i anspråk som har anförts en privat åklagare eller representativ kapacitet, eller konsoliderade fordringar som involverar en annan persons konto, om vi är part i förfarandet.
RutinerDessa bestämmelser om tvistlösning regleras av Federal Arbitration Act och inte av någon statlig lag om skiljedomI händelse av att JAMS är ovillig eller oförmögen att fastställa ett utfrågningsdatum inom hundra och sextio (160) dagar från inlämnandet av ärendet, kan antingen vi eller du välja att få skiljen administreras istället av American Arbitration AssociationDom om avgörande av skiljedomaren kan införas i alla domstolar som har behörig jurisdiktionTrots vilken bestämmelse i tillämplig lag som helst, har skiljemannen inte behörighet att bevilja skadestånd, rättsmedel eller utmärkelser som strider mot dessa användarvillkorDu samtycker till att oberoende av någon lag eller motsatt lag måste alla anspråk eller talan orsakas av, relaterade till eller kopplade till användningen av tjänsterna eller dessa servicevillkor lämnas in inom ett (1) år efter ett sådant krav eller åtgärdsorsak uppstod eller förbjudas för evigt.
30-dagars borttagningsperiodOm du inte vill vara bunden av bestämmelserna om skiljedom och gruppavtal i detta tvisteavsnitt, måste du meddela oss skriftligen inom trettio (30) dagar efter det att du först accepterar dessa användarvillkor (såvida inte en längre period krävs enligt tillämplig lag), och då måste du processa alla tvister mot oss i enlighet med avsnittet "Gällande lag och jurisdiktion" nedanDin skriftliga meddelande måste skickas till oss på den adress som anges i slutet av dessa användarvillkorOm du inte meddelar oss i enlighet med detta stycke, accepterar du att vara bunden av villkoren i detta tvisteavsnitt, inklusive, utan begränsning, bestämmelserna om skiljedom och gruppavtal, och ytterligare inkludera sådana bestämmelser i alla revisioner vi gör dessa användarvillkor efter dagen för din första godkännandeSådan anmälan måste innehålla: (i) ditt namn; (ii) din e-postadress och e-postadress; och (iii) ett uttalande om att du inte vill lösa tvister med oss genom skiljedom eller avstå från din förmåga att delta i en gruppåtgärdOm vi gör några ändringar i detta tvisteavsnitt (annat än en ändring av adressen där vi kommer att få meddelanden eller avslag på framtida ändringar i detta tvisteavsnitt), kan du avvisa alla sådana ändringar genom att skicka ett skriftligt meddelande till oss inom trettio (30) ) dagar efter ändringen, till den adress som anges i slutet av dessa användarvillkorDet är inte nödvändigt att skicka oss ett avslag på en framtida ändring av detta tvisteavsnitt om du hade avslutat ordentligt inom de första trettio (30) dagarna efter att du först godkände bestämmelserna i detta tvisteavsnitt.Om du inte har avslutat ordentligt, samtycker du till att du avvisar en tvist mellan oss i enlighet med språket i detta tvisteavsnitt, ändrat genom alla ändringar som du inte avvisadeEn anmälan som skickas i enlighet med denna punkt påverkar endast dessa användarvillkor; om du tidigare ingått andra skiljedoms- eller tvistlösningsavtal med oss eller ingått andra sådana avtal i framtiden, kommer din meddelande om att du väljer bort bestämmelserna i detta tvisteavsnitt inte att påverka de andra skiljedomsavtalen mellan dig och oss.
UppdelningOm något av förbuden mot klassansökan och andra fordringar som tas upp för tredje parters räkning ovan konstateras att det inte kan verkställas, kommer alla föregående språk i detta tvisteavsnitt att vara ogiltigaDetta tvisteavsnitt, inklusive, utan begränsning, skiljedomsavtalet och undantag från klassansökan som ingår här, kommer att överleva uppsägningen av ditt förhållande till oss.
GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION
Med förbehåll för avsnittet om tvister ovan, ska dessa användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York, inklusive dess lagkonflikter och lagarna i Amerikas förenta staterMed förbehåll för avsnittet om tvister ovan, samtycker du till att tvister som härrör från eller hänför sig till ämnet i dessa användarvillkor ska regleras av den exklusiva jurisdiktion och plats för statliga och federala domstolar i New York County, New York.
MODIFIERING
Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att ändra eller ersätta någon av dessa användarvillkor, eller ändra, avbryta eller avbryta tjänsterna, helt eller delvis, (inklusive, utan begränsning, tillgängligheten av någon funktion, databas eller innehåll) när som helst genom att publicera ett meddelande på webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande via tjänsterna, via e-post eller på annat lämpligt sätt för elektronisk kommunikationVi kan också införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till delar eller alla tjänster utan meddelande eller ansvarÄven om vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att snabbt meddela ändringar, är det också ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa användarvillkor för ändringarMed förbehåll för avsnittet Tvister utgör din fortsatta användning av tjänsterna efter meddelande om eventuella ändringar av dessa användarvillkor godkännande av dessa ändringar.
DIVERSE
HELT AVTAL OCH SEVERABILITET
Dessa servicevillkor är hela avtalet mellan dig och oss med avseende på tjänsterna, inklusive användning av webbplatsen och applikationen, och ersätter all tidigare eller samtida kommunikation och förslag (vare sig muntliga, skriftliga eller elektroniska) mellan dig och oss med respekt till tjänsternaOm någon bestämmelse i dessa servicevillkor befinner sig vara inte verkställbar eller ogiltig, kommer den bestämmelsen att begränsas eller elimineras till den minsta möjliga utsträckning så att dessa användarvillkor annars kommer att förbli i full kraft och verkställa och verkställbaraEn av parternas underlåtenhet att i något avseende utöva någon rätt som föreskrivs här ska inte anses som avstående från ytterligare rättigheter enligt detta.
FORCE MAJEURE
Vi är inte ansvariga för något misslyckande med att fullgöra våra skyldigheter nedan om sådant fel uppstår från någon orsak utanför vår rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, mekaniska, elektroniska eller kommunikationsfel eller försämring.
UPPDRAG
Dessa användarvillkor är personliga för dig och kan inte överlåtas, överlåtas eller underlicensieras av dig utom med vårt tidigare skriftliga medgivandeVi kan tilldela, överföra eller delegera någon av våra rättigheter och skyldigheter nedan utan samtycke.
COUPON KODER
Kupongkoder har inget kontantvärde och kan inte lösas in för kontanter och kan inte kombineras med andra erbjudandenBegränsa en kupongkod per beställningKupongkoder löper vanligtvis ut och är inte längre giltiga för inlösen 30 dagar efter deras genereringsdatum, men vissa kupongkoder kan ha sin egen inlösenperiod som anges i samband med kupongkoden självObehörig reproduktion, återförsäljning, ändring eller handel med kupongkoder är förbjudetKupongkoder ogiltiga där det är förbjudet, beskattat eller begränsatClub roots förbehåller sig rätten att ändra eller begränsa kupongkoder efter eget gottfinnande.
BYRÅ
Inget byrå, partnerskap, joint venture eller anställningsförhållande skapas som ett resultat av dessa användarvillkor och varken du eller klubbens rötter har någon myndighet av något slag att binda den andra på något sätt.
LÄGGER MÄRKE TILL
Om inget annat anges i denna tjänstetid, kommer alla meddelanden enligt dessa servicevillkor att vara skriftliga och anses ha vederbörligen givits: (i) när de mottagits, om personligen levererats eller skickats med certifierad eller registrerad post, begäran om returkvitto ; (ii) när kvittot bekräftas elektroniskt, om det skickas via fax eller e-post; eller (iii) dagen efter det har skickats, om det skickas för leverans nästa dag med erkänd leveransservice över nattenElektroniska meddelanden ska skickas till help@clubroots.com.
INGEN UNDANTAG
Vårt underlåtenhet att verkställa någon del av dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från vår rätt att senare verkställa den eller någon annan del av dessa användarvillkor.Undantag från överensstämmelse i något särskilt fall betyder inte att vi kommer att avstå från efterlevnad i framtidenFör att alla undantag från att följa dessa användarvillkor ska vara bindande, måste vi förse dig med ett skriftligt meddelande om sådant undantag genom en av våra auktoriserade representanter.
nummer; tOLKNING
Avsnitt- och styckeavdelningarna i dessa användarvillkor är endast för bekvämlighet och påverkar inte deras tolkningAll användning av orden "inklusive", "till exempel" eller "såsom" i dessa användarvillkor ska läsas som "följt av" utan begränsning "där så är lämpligt.
KONTAKT

Du kan kontakta oss på följande adress: Club roots, Inc., 1300 S Miami Ave, Miami, FL 33130
EFFEKTIV DATUM FÖR SERVICEVILLKOR:
1 augusti 2019